• En trygg och säker förlossningsvård

  Att föda barn är en stor påfrestning för kroppen. Inte sällan lider en nyförlöst kvinna långt efter själva förlossningen. Men Kristdemokraterna vill säkerställa att det är en barnmorska per födande kvinna i aktiv fas. För trygghetens skull; det förbättrar såväl patientsäkerheten inom förlossningsvården som arbetsmiljön för barnmorskorna. För att möta ett större behov av medicinsk kompetens, i takt med att barnafödandet sker både i högre ålder och med fler medicinska riskkomponenter, b...

 • Ingen ung ska behöva må dåligt

  Trots att den materiella standarden har ökat för de allra flesta mår unga samtidigt allt sämre. Kristdemokraterna vill samla barn- och ungdomshälsovården och korta köerna så att barn och familjer får den hjälp de behöver. Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar. Bland barn och unga ökar användningen av antidepressiva läkemedel kraftigt.

  En trygg familj är avgörande för barn och ungas psykiska hälsa. Kristdemokraterna har flera förslag för...

 • Först ut i landet med lungcancerscreening

  Idag startar Region Stockholm Sveriges första pilotstudie för individualiserad lungcancerscreening bland rökande kvinnor. Lungcancerscreening finns dessutom endast på ett fåtal ställen i världen. Under dagen skickas de första kallelsebreven ut till kvinnor som valts ut för att delta i studien.

  -Jag är glad över att vi nu tar nu nya steg för att utveckla cancervården. Att hitta cancer i ett tidigt och botbart skede måste vara sjukvårdens uppgift.

  Lungcancer har under de s...

 • Fortsätt med mammografi för kvinnor över 74 år

  Som toppkandidat inför valet i Region Stockholm fick jag nyligen förmånen att träffa SVT Stockholm och prata om en av mina hjärtefrågor på en plats som kopplas till just den frågan. SVT bad oss politiker svara på varför vi engagerat oss i politiken, varför vi valde just vårt parti samt vad vi gör för att koppla bort politiken. Vi valde att träffa SVT vid Bröstcentrum på Karolinska i Solna. Hör varför i klippet via länken via profilen!

 • Besökt Mandometerkliniken Novum

  Vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ligger Mandometerkliniken Novum, som arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

  Jag fick höra om fantastiska behandlingsresultat, forskning och utvecklingsprojekt samt gå rundvandring på kliniken med bl a Per Södersten, Cecilia Bergh (grundare), Anna Anvret och Jenny Nolstam. Extra fint att höra en egenerfaren kvinna berätta om hur hon tack vare Mandometern i dag är utskriven efter ätstörningsproblematik sedan 15-årsåldern, idag är hon 33 år...

 • Intervju med TV4 Nyheterna om prostatacancertestning

  50 000 män i Region Stockholm och Gotland kommer att kallas för testning under en treårsperiod. Förhoppningen är att det ska leda till att man hittar cancer tidigt och sätta in behandling. Prostatacancer är den dödligaste cancerformen bland äldre män idag. Se hela inslaget: Pilotprojekt ska regelbundet testa 50-åringar för prostatacancer (tv4play.se)
 • Panelsamtal om kvinnohälsa

  4 maj hade vi ett fullsatt frukostseminarium på Scandic Continental i Stockholm om kvinnors hälsa. Paneldeltagarna var eniga om att vården måste bli mer jämställd, att vårdköerna måste kapas och att kvinnor måste ha mer makt att bestämma över sin egen vård. Vi Kristdemokrater i Region Stockholm vill satsa pengar på att öppna ett nationellt forskningscenter kring kvinnors hälsa och sjukdomar. Höja åldern för mammografi till att gälla även över 74 år, samt starta ett särskilt endometrios-centru...
 • Extra fint fullmäktige med besök av Ukrainas ambassadör

  Extra fint då vi fattar beslut om att stödja Ukraina. Vi avbryter samarbeten med ryska regioner och gästas av Ukrainas ambassadör Andrij Plachotnjuk. Region Stockholm fortsätter stödja Ukraina med internationellt bistånd. Genom snabbare beslut kommer det vara möjligt att hjälpa Ukraina med bistånd till ett värde av högst 50 miljoner kronor vid varje tillfälle. Det beslutades vid ett extra sammanträde med regionstyrelsen den 22 mars. Samtidigt beslutade regionfullmäktige att avsluta kvarvarand...
 • Sjukvårdspolitiskt regionprogram 2022

  Klicka här för PDF-versionen!

 • Trafikpolitiskt regionprogram 2022

  Klicka här för att ladda ner pdf-verson!