• Beslut om ny studie för riskbaserad mammografi för kvinnor över 74 år

  Vårdens kunskapsstyrningsnämnd har beslutat att Region Stockholms tre bröstcentrum (Södersjukhuset, Karolinska och St. Görans) ska ta fram en studie för riskbaserad screening av mammografi för kvinnor över 74 år. I dagsläget finns ingen sådan studie. Riskbaserad screening innebär att man screenar kvinnor utifrån risk att drabbas av bröstcancer. Idén är att de kvinnorna med störst risk ska följas upp oftare. – Var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är över 74 år. Vi behöver göra någ...

 • Fem miljoner vaccinationer i Region Stockholm

  I september (9 september) har fem miljoner vaccinationer utförts och registrerats i Region Stockholm sedan vaccineringen började i december 2020. Vaccineringen mot covid-19 har åter igen tagit fart efter att Socialstyrelsen gått ut med nya rekommendationer om ytterligare vaccindoser från och med 1 september. – Det finns gott om vaccinationstider tillgängliga och jag vill uppmuntra särskilt äldre, riskgrupper och ovaccinerade att ta tillfället i akt att vaccinera sig, säger vårdutvecklin...

 • Vi gjorde ett bra val!

  Jag vill tacka alla som röstat på oss. Resultatet som kom idag innebär 10 av 149 mandat i regionfullmäktige kommande mandatperiod. Vi gjorde ett bra val, inte lika bra som förra gången, men bättre än tidigare perioder. 2018 fick Kristdemokraterna i Region Stockholm 7,74 procent och 2014 5,57 procent. Oavsett om vi är i opposition eller majoritet så kommer Kristdemokraterna alltid att stå på den svages sida och kämpa för en god och jämlik sjukvård. Under den senaste mandatperioden har KD i reg...

 • Alla ska få en fast läkarkontakt

  Målet är att alla i Region Stockholm ska vara listade på en fast och namngiven läkare inom primärvården. Men allra viktigast är det är de allra äldsta som många gånger lider av multisjukdomar. Därför vill vi tillsätta en genomförandeplan för att alla invånare som är 85 år och äldre ska vara listade hos en namngiven läkare från och med 2023. Detta är ett sätt att säkerställa att de med störst vårdbehov får gå först.

  Idag är omkring 82 procent av de som är 85 år och äldre i Region Stockh...

 • Regionen ska ha världens bästa cancervård

  Var tredje svensk drabbas av cancer. Sjukdomen berör hela familjer, barn, föräldrar, partners och vänner. En av de viktigaste faktorerna för framgångsrik cancerbehandling är tidig upptäckt. Ju tidigare, desto bättre! Därför är det viktigt att så många kvinnor som möjligt deltar i mammografi. Idag går bara 70 procent av de som kallas, på mammografi. Det behöver bli fler. För att öka tillgängligheten till mammografi vill Kristdemokraterna öppna en till mammografimottagning i länet. Vi vill även...

 • Hög tid att kvinnosjukvård prioriteras

  Det är dags att lyfta kvinnosjukvården högre upp på agendan för att få en mer jämlik vård. Smärta, obehag och psykiskt lidande ska inte behöva vara vardag för kvinnor. Region Stockholm ligger i framkant med kvinnosjukvården. Men vi tycker att alla kvinnor borde få bra vård oavsett var i landet man bor. Ingen kvinna ska behöva lida i tysthet och i ensamhet. Ingen kvinna ska behöva vänta i sju år på att få diagnosen endometrios. Ingen kvinna ska få till svar ”Ta en Ipren”. Varje kvinna ...

 • Värdig vård för äldre

  Kristdemokraterna vill ge förutsättningar för en sammanhållen äldrevård. Äldre måste garanteras en trygg vård där de inte riskerar att falla mellan stolarna och skickas mellan kommun och region eller i onödan hamna på akuten. Äldre patienter ska ha en fast och namngiven läkarkontakt. Vårdkedjan måste fungera.

  Många äldre som bor kvar i hemmet eller på ett äldreboende är mycket sköra och behöver alltmer sjukvård. Vi menar att äldre som blir sjuka i första hand ska komma till de ...

 • En trygg och säker förlossningsvård

  Att föda barn är en stor påfrestning för kroppen. Inte sällan lider en nyförlöst kvinna långt efter själva förlossningen. Men Kristdemokraterna vill säkerställa att det är en barnmorska per födande kvinna i aktiv fas. För trygghetens skull; det förbättrar såväl patientsäkerheten inom förlossningsvården som arbetsmiljön för barnmorskorna. För att möta ett större behov av medicinsk kompetens, i takt med att barnafödandet sker både i högre ålder och med fler medicinska riskkomponenter, b...

 • Ingen ung ska behöva må dåligt

  Trots att den materiella standarden har ökat för de allra flesta mår unga samtidigt allt sämre. Kristdemokraterna vill samla barn- och ungdomshälsovården och korta köerna så att barn och familjer får den hjälp de behöver. Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar. Bland barn och unga ökar användningen av antidepressiva läkemedel kraftigt.

  En trygg familj är avgörande för barn och ungas psykiska hälsa. Kristdemokraterna har flera förslag för...

 • Först ut i landet med lungcancerscreening

  Idag startar Region Stockholm Sveriges första pilotstudie för individualiserad lungcancerscreening bland rökande kvinnor. Lungcancerscreening finns dessutom endast på ett fåtal ställen i världen. Under dagen skickas de första kallelsebreven ut till kvinnor som valts ut för att delta i studien.

  -Jag är glad över att vi nu tar nu nya steg för att utveckla cancervården. Att hitta cancer i ett tidigt och botbart skede måste vara sjukvårdens uppgift.

  Lungcancer har under de s...