Budgetfullmäktige 2013

Kommunfullmäktige har nu beslutat om budget för 2013. Alliansens förslag gick igenom på alla punkter och hösten kommer att ägnas åt att planera mer i detalj hur arbetet i nämnderna ska läggas upp det kommande året.

Magnus Ramstrand lyfte i sitt inledningsanförande bland annat fram de viktiga integrationsfrågorna och elevhälsan i skolorna. En annan viktig fråga för Kristdemokraterna är att slå vakt om valfriheten för barnfamiljerna och fortsätta att arbeta för föräldrarna ska få mer makt över barnomsorgen.

Sonia Lunnergård tryckte särskilt på barnens rätt i sitt anförande och visade en kartbild över de länder som har förbjudit barnaga. Den världskartan har fortfarande mycket stora fläckar. Arbetet med att lyfta barnfrågorna måste därför lyftas med envishet och uthållighet.


Alkoholfri champagnefrukost

– Studentfirandet ska vara en tid av glädje och fest. Det är vi alla överens om, säger Sonia Lunnergård, vice ordförande i socialnämnden.

– Men det finns alldeles för många exempel på att glädjen över att få lämna skolan har förstörts av att alkoholen har tillåtits flöda för mycket.

– Genom att arrangera en alkoholfri champagnefrukost och bjuda på lite gott att äta och dricka ville vi ge alla underbara avgångselever ett fint och positivt minne att bära med sig, avslutar Sonia Lunnergård sin kommentar.


Flera tusen vid nationaldagsfirandet

Ett par-tre tusen fyllde parken vid Edsviken som vi ska förädla till att bli en av norra storstockholms bästa upplevelsecentra!

Flera barnkörer inledde med musikalen ”Ogräs i rabatten” skriven och dirigerad av Karin Rünow. Till vardags i Turebergskyrkan och är ansvarig för Juniorgospel! En stark musikal med bra värderingar om att alla behövs, var och en på sitt unika sätt!

Till spelmansmusik med gruppen Kompislaget togs nya medborgare emot i Edsbergs slott och sedan tågade de med fanor och hembygdsdräktsförsedda barn och vuxna ner till scenen. Där var det allt från klassiska sånger, till visor och brunnsmusik till västafrikanska rytmer!

Magnus Ramstrand, ordförande i Kultur och fritidsnämnden, som ansvarar för Nationaldagsfirandet hälsade välkommen. Huvudtalare var kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn som talade om våra traditioner och att det tar tid att få den rätta känslan för en helgdag som Nationaldagen. Men bland den tusenhövdade publiken fanns verkligen känslan.

Ett särskilt välkommen riktade Magnus Ramstrand till de nya medborgarna.

– Det är väl det som är en utmaning idag, att integrera det nya med det gamla och det gamla med det nya, sa han.

Den här dagen passade man också på att göra reklam för de satsningar kommunen nu gör för att skapa ett verkligt upplevelsecentra i Edsvik. Edsbergs slott öppnar upp och har gratis visningar under alla helger i sommar, den magiska Dali-utställningen på Edsviks konsthall är öppen i sommar, likaså designmuséet MC Collection. Caféer finns både i Edsbacka wärdshus, Brygghuset, Edsviks konsthall och MC Collection.

Dagen till ära hade Motorhistoriska dagen anordnats i samverkan med MC Collection. På Stallbacken visades cirka 180 vackra historiska fordon.