Sollentuna fortsätter att satsa på skolan

Helenelundsskolan. Foto: Ulf Rydin/Wikimedia Commons

Pressmeddelande

I måndags presenterade Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna i Sollentuna en satsning på skolan. Majoriteten föreslår en höjning av check och peng till skolan på 9,5 miljoner kronor för höjda lärarlöner från 1 april 2014.

Under kommunfullmäktigesammanträdet i februari 2014 fattade vi beslut om en höjning av kommunstyrelsens budgetpost för oförutsedda medel med 10,2 miljoner kronor. I dag presenterar majoriteten att 9,5 miljoner kronor av dessa medel ska användas till en höjning av check och peng inom skolan från 1 april 2014.

Höjningen av check och peng inom skolan är avsedd för en höjning av lärarnas löner inom grundskolan. Fler Sollentunabor i arbete och en ansvarsfull ekonomisk politik har skapat förutsättningar för denna viktiga satsning.

Kostnaden för skolsatsningen 2014 hamnar på 9,5 miljoner kronor därefter 12,7 miljoner kronor per år.

 

För mer information:
Magnus Ramstrand (KD)
Ledamot i kommunstyrelsen
0739-152 141


Här är Kristdemokraternas kandidater för Sollentuna

Bert Christiansson, Eva Ireblad, Magnus Ramstrand, Sonia Lunnergård och Carlos Romero (KD).

Årsmötet för Kristdemokraterna i Sollentuna har fastställt kommunlistan för valet till fullmäktige den 14 september. På första plats återfinns kommunalrådet Magnus Ramstrand, Tureberg, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

– Jag är glad över förtroendet och ser fram emot att lyfta fram Kristdemokraterna som familjens röst i valrörelsen. Vi vill bidra till ett bättre Sollentuna genom att lyfta fram betydelsen av värderingar och kvalitet i de saker som kommunen ska syssla med, säger Magnus Ramstrand.

Kommunlistan toppas av fem personer som alla har centrala uppdrag i kommunen idag:

  • Sonia Lunnergård, vice ordförande i Socialnämnden
  • Carlos Romero, ledamot i arbetsutskottet i Barn- och ungdomsnämnden
  • Eva Ireblad, ledamot i arbetsutskottet för Vård- och omsorgsnämnden
  • Bert Christiansson, ledamot i arbetsutskottet för Trafik- och fastighetsnämnden.

Totalt finns 29 engagerade och kunniga personer på listan som representerar olika delar av samhället. Magnus Ramstrand fortsätter:

– Vi Kristdemokrater betonar starkt~betydelsen av den ideella sektorn. Jag är glad att exempelvis Fredrik Hahne, drivande ledare i Viby basket, står på vår lista. Likaså att Theresia Neve, systemvetare som rapporterat till Skanskas ledning och är ordförande i den fristående skolan Mikaelskolan, ställer upp. Sist men inte minst är det glädjande att avgående kyrkoherden Anders Roos är med. Vi Kristdemokrater betonar starkt att samfunden, oavsett religion, spelar en viktig roll i Sollentuna.

 

Här är hela listan:

1 Magnus Ramstrand

2 Sonia Lunnergård

3 Carlos Romero

4 Eva Ireblad

5 Bert Christiansson

6 Anna von Essen

7 Håkan Larsson

8 Towe Ireblad

9 Gunnar Rubensson

10 Sofi Haack

11 Seppo Karmitsa

12 Simon Olsson

13 Fredrik Hahne

14 Theresia Neve

15 Anders Roos

16 Gert Nordin

17 Irmeli Patricius

18 Jakob Forssmed

19 Ragnar Ståhle

20 Carin Lindell

21 Karl-Åke Isaksson

22 Jan Better

23 Jonas Hedman

24 Johanna Patricius

25 Ivar Lundgren

26 Gunnar Lunnergård

27 Olle Ireblad

28 Jan Fjellstedt

29 Swen Bergling


Förslag om utomhusbad i Sollentuna

Hägerstensbadet i Stockholm. Foto: Wikimedia Commons

Kommunfullmäktige har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att anlägga ett utomhusbad i kommunen. I utredningen presenteras två förslag till placering.

Kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna kommun fick tidigare uppdraget att utreda förutsättningarna för att anlägga ett tempererat utomhusbad i Sollentuna. I utredningen som nu överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning presenteras två alternativa placeringar.

Utredningen har tittat på två alternativa lokaliseringar. Antingen på Edsbergs sportfält eller bredvid Sollentuna sim- och sporthall.

magnus_ramstrand_stor– Det har länge efterfrågats ett utomhusbad av Sollentunas invånare och jag tycker att förslaget om att anlägga ett sådant mellan Sollentuna sim- och sporthall och Landsnoravägen är mycket intressant, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Utredningen överlämnas nu till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.