Nu är en ny period igång i kommunfullmäktige

Sonia Lunnergård (KD) inleder kommunfullmäktige i Sollentuna för åren 2015-2018.

Nu har den nya mandatperioden startat och kristdemokraternas nya grupp har intagit sina platser. Den nya mandatperiodens första kommunfullmäktige öppnades av Sonia Lunnergård (KD) som är ålderspresident i den nyvalda församlingen.

Sonia Lunnergård blev ledamot i Sollentunas kommunfullmäktige 1991 och har tidigare varit gruppledare under många av dessa år. Hon räknar införandet av vårdnadsbidraget och att kommunen har beslutat att införa ett barnbokslut som sina två viktigaste politiska framgångar.

Det högtidliga öppnandet inleddes med att Sonia höll ett kort anförande om ordets makt och läste sedan en dikt ur Tomas Tranströmers diktsamling ”Det vilda torget”.

Kristdemokraterna gjorde i Sollentuna ett starkt val och vann två nya mandat och har totalt nu fyra mandat. Tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet har vi en stabil majoritet i kommunen.

– Det känns fantastiskt roligt att vi nu har en grupp på fyra ordinarie ledamöter igen, säger Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna. Vi har som mest haft fem ledamöter efter Kristdemokraternas rekordval 1998 då partiet på riks fick närmare 12 procent. Att vi nu har fyra ledamöter i vårt fullmäktige trots att partiet backade centralt till under fem procent, ska vi vara mycket glada för här i Sollentuna. Det är ett stort förtroende väljarna visat oss. Det är ett av de finaste uppdragen i en demokrati att bli folkvald. Jag lovar att vi ska göra allt för att infria de förväntningar vi som parti har på oss från Sollentunaborna.

Magnus Ramstrand, Eva Ireblad, Carlos Romero och Sonia Lunnergård (KD).

Tillsammans med våra samarbetspartier Moderaterna och Folkpartiet kommer Kristdemokraterna att leda kommunen i ytterligare fyra år. I den uppgörelse av uppdragsfördelning som majoriteten kommit överens om har Kristdemokraterna fått ordförandeskapet i kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och det lokala brottsförebyggande rådet. Vice ordförande har det blivit i stadsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och Sollentuna energi.

Därutöver har partiet fått representation i samtliga nämnder och styrelser och kommer på detta sätt att få möjlighet att leverera kristdemokratisk politik över hela det politiska fältet.

Nomineringsarbetet pågår just nu för att hitta den starkaste laguppställningen. Vilka som ska väljas till respektive uppdrag kommer att beslutas av kommunfullmäktige den 10 december.


Kristdemokraterna ska styra Sollentuna de kommande åren

Kommunledningen undertecknar överenskommelse om politiskt styre av Sollentuna för 2014-2018.

Pressmeddelande
7 oktober 2014

I dag har gruppledarna för Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna undertecknat en överenskommelse om samverkan under den kommande mandatperioden. Partierna är överens om ny politisk plattform, samverkansformer och vilka uppdrag som ska fördelas mellan partierna.

– Vi har ett bra samarbete mellan våra partier och ser fram emot att arbeta tillsammans den kommande mandatperioden för att göra en bra kommun ännu bättre. Vi står inför många utmaningar i vår växande kommun som vi ser fram emot att ta oss an, säger gruppledarna Douglas Lithborn (M), Anna-Lena Johansson, (FP) och Magnus Ramstrand (KD).

De tre majoritetspartierna kommer att ha var sitt kommunalråd. Uppdragen har fördelats enligt följande:

Moderaterna får ordförandeposterna i kommunstyrelsen, i den nya stadsbyggnadsnämnden (tidigare plan- och exploateringsutskottet), barn- och ungdomsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, AB Sollentunahem och Sollentuna Energi AB.

Folkpartiet får ordförandeposterna i kommunstyrelsens miljöutskott, trafik- och fastighetsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Kristdemokraterna får ordförandeposterna i kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och i det lokala brottsförebyggande rådet.

Den 15 oktober väljs ny kommunstyrelse och den 10 december fattar kommunfullmäktige beslut om förtroendevaldas poster i nämnder och bolag för nästkommande år. Fram till dess pågår interna nomineringsprocesser i respektive parti.

Bilden. Foto: Sollentuna kommun.
Övre raden från vänster:
Lennart Gabrielsson, FP, Thomas Ardenfors, M, Carlos Romero, KD
Nedre raden från vänster:
Anna-Lena Johansson, FP, Douglas Lithborn, M, Magnus Ramstrand, KD

Här kan du ladda ner hela den politiska överenskommelsen (PDF, öppnas i nytt fönster) >>

 

För ytterligare information:
Magnus Ramstrand (KD)
Gruppledare
magnus.ramstrand@sollentuna.se
0739-152 141


Sollentunabo ekonomisk-politisk talesperson

Riksdagsledamoten Jakob Forssmed har utsetts av Kristdemokraternas riksdagsgrupp till ledamot i Finansutskottet för den kommande mandatperioden.

Jakob Forssmed (KD)– Jag ser fram emot att vara med och utveckla Kristdemokraternas politik på det ekonomisk-politiska området de närmaste åren. Inte minst behövs insatser för grupper som står längre från arbetsmarknaden. Förutom att ge försörjning och bidra till att skapa resurser så har arbete stort socialt värde i form av gemenskap och sammanhang, säger Jakob Forssmed.

– Det minimala inslaget av förslag för jobb och tillväxt i Stefan Löfvens regeringsförklaring gör det ännu viktigare att presentera ett tydligt alternativ. Arbetet med Alliansens gemensamma budgetalternativ i höst blir därför mycket angeläget. säger Jakob Forssmed.

– Det är oroväckande att Socialdemokraterna svajar när det gäller överskottsmålet, och därtill presenterar långa listor på utgiftsreformer utan trovärdig finansiering redan före att förhandlingar om budgeten inletts med vänsterpartiet. Det finns därför skäl att känna oro kring Sveriges goda offentliga finanser. Det som tagit tid och möda att bygga upp kan snabbt raderas.

– Den goda ekonomiska grund som har lagts av Alliansregeringen riskerar också att undermineras med de jobbförstörande förslag som den nya regeringen planerar. Sverige behöver istället fortsatta tillväxt- och jobbreformer. Genom jobb och tillväxt skapas resurser till välfärdsreformer, säger Jakob Forssmed.

Jakob Forssmed är 39 år, bosatt i Sollentuna och har de senaste åren varit statssekreterare och chef för Kristdemokraternas samordningskansli i Statsrådsberedningen.


Stort engagemang för nattvandring i Rotebro

Ett 50-tal nya föräldrar har engagerat sig som nattvandrare i Rotebro under den senaste veckan. Bakom satsningen ligger Tryggt och Snyggt, ett samarbete mellan Sollentuna kommun och de ideella krafterna i kommunen.

Det behövs vuxna som rör sig ute på kvällarna, Tryggt och Snyggt har därför uppmanat föräldrar att engagera sig i nattvandring.

– Vi har jobbat snabbt och vi har lyckats bra. Femtio nya fantastiska föräldrar gick med som nattvandrare under den senaste veckan. Vilket imponerande föräldraengagemang, säger Anna-Karin Sundén, brottsförebyggare i Sollentuna kommun.

Tryggt och Snyggts nattvandrare består av frivilliga vuxna som är ute och rör sig bland ungdomarna under helgkvällarna i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Magnus Ramstrand (KD). Foto: Michael Folmer– Sollentuna kommun strävar efter ett gott samarbete med civilsamhället. Jag är mycket glad över att vi har fått ett stort antal engagerade vuxna i det brottsförebyggande arbetet, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i brottsförebyggande rådet i Sollentuna.


Bussturerna till Järvafältet en succé

Bögs gård på Järvafältet. Foto: Udo Schröter/Wikimedia Commons

Under fem onsdagar har kommunen i samarbete med pensionärsföreningarna arrangerat bussturer till både Järvafältet och Edsvik.

Initiativet till projektet togs av Kurt Runby från Riksförbundet Pensionärsgemenskap. Magnus Ramstrand (KD) var som ordförande för kultur- och fritidsnämnden med och såg till att Sollentuna kommun subventionerade turerna så att kommunens seniorer kunde resa tur och retur för 20 kronor.

Ett femtiotal personer tog tillfället i akt och fick komma till både natur- och kulturupplevelser. Arrangemanget var mycket uppskattat. Flera av deltagarna hade inte varit ute på Järvafältet på många år, ja en person hade inte varit där på 30 år!

Mer information finns på kommunens webbsida >>