• Magnus Ramstrand nominerad till ordförande för Kultur- och fritidsnämnden

  Magnus Ramstrand vid ingången till betongbunkern Elefanten som är ett historiskt skyddsrum.

  Kristdemokraterna i Sollentuna har beslutat att nominera Magnus Ramstrand till att fortsätta vara ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna kommun.

  – Jag är hedrad över att ha fått förtroendet att leda kultur- och fritidsnämnden ännu en mandatperiod. Det är en mycket spännande verksamhet. Vi har ambitiösa planer för hur Soll...

 • Sollentuna vill ha gott samarbete med näringslivet

  Magnus Ramstrand tillsammans med flera kristdemokrater och riksdagsman Andreas Carlson, KD, hos Jonas Boström, VD på Blå Huset, ett välmående familjeföretag i Sollentuna.

  Som en av närmare 40 politiker och tjänstemän från Sollentuna kommun har Magnus Ramstrand deltagit i det årligen återkommande företagsbesök runt om i kommunen. Besöken görs i syfte att utveckla samarbetet mellan Sollentunas näringsliv och kommunen.

  Syftet är en...

 • Sollentuna inför ferieskola

  Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att införa ferieskola i Sollentuna. Under påsklovet ska en provverksamhet etableras och därefter är förhoppningen att en organisation ska etableras inför sommaren 2015 och sedan byggas upp läsårsvis.

  Det var i mars som majoriteten, på initiativ av Folkpartiet, gav uppdraget om att utreda införandet av en ferieskola.

  – Det är glädjande att Sollentuna snart kan ge elever ytterligare en möjlighet att lyckas i skolan säger Kjell Er...

 • Linbana i Sollentuna kan bli förebild för övriga länet

  Den linbana som ser ut att bli verklighet mellan Häggvik och det nya bostadsområdet Väsjön vill Kristdemokraterna arbeta vidare med. Partiet vill undersöka möjligheterna att använda linbanor på fler platser i Stockholms län. 

  – Med den nya regeringen har vi tyvärr fått en politik som slår hårt mot satsningar för att förbättra trafiken i Stockholms län. Vi ser en mer ansträngd situation torna upp sig, med trafikinfarkter i flera kommuner. Tänkbara platser är mellan Södersjukhuse...

 • Ny skola kan byggas i Helenelund

  Trafik- och fastighetsnämnden uppmanas att se över möjligheten till att bygga en ny skola på Eriksbergsskolans befintliga plats. Fler skolplatser, god miljö och möjligheterna till en ny idrottshall är områden som ska ses över.

  Sollentunas politiska majoritet tog i dag beslut om att Trafik- och fastighetsnämnden och Kommunledningskontoret ska se över utvecklingen av Helenelund. Det handlar om att se om det är möjligt att bygga en ny Eriksbergsskola på befintlig tomt samt att f...