Hoppbacken Sollenkollen i Väsjön kan bli större

Sollenkollen i Väsjön.

 

I Sollentuna finns Sveriges största backhopparklubb och intresset för sporten ökar i och med den aktiva klubben. Nu vill Sollentuna kommun se över möjligheten att göra en mindre investering och bygga en 60-metersbacke vid Väsjöbacken.

Sollentuna backhopparklubb är Sveriges största klubb sett till antalet aktiva ungdomar. Anläggningen Sollenkollen som ligger vid Väsjöbacken har i dag fyra mindre hoppbackar på 5, 12, 20 och 35 meter. Det som saknas är en mellanstor backe på 60-meter, en storlek som är viktig för att de aktiva ska kunna utvecklas vidare. Sollentuna kommun ser nu över möjligheten att anlägga en ny backe.

Magnus Ramstrand (KD)

– Nu startar en process och ytterligare beslut måste fattas innan hoppbacken kan börja byggas. Vi tror att Sollenkollen, som är en del av den alpina anläggningen Väsjöbacken, kan bli ett regionalt centrum för skidsport, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Pietro Nilsson, som är ordförande och aktiv i Sollentuna backhopparklubb, välkomnar kommunens beslut att utreda förutsättningarna för ytterligare en hoppbacke i kommunen.

– För klubben skulle en större backe betyda mycket. Sollentuna backhopparklubb har en grupp som tränar två gånger i veckan och som också varit framgångrika på tävlingar. En 60-metersbacke är en förutsättning för att behålla ungdomarna, säger Pietro Nilsson.


Regeringen straffar välskötta kommuner

Nu har finansdepartementets förslag om ändringar i skatteutjämningssystemet kommit. Det är ett tufft besked för några få kommuner, däribland Sollentuna. Vår kommun har en välskött ekonomi och har Sveriges mest nöjda kommuninvånare enligt en medborgarenkät från SCB.

Vi är en av tiotalet kommuner som föreslås få en chockhöjning av sin avgift till skatteutjämningssystemet. Regeringens förslag innebär i korthet att avgiften ska trappas upp – från en redan mycket hög nivå – under fyra års tid. Höjningen motsvarar ungefär en årlig skattehöjning på 10 öre under fyra års tid, det vill säga totalt 40 öre. Att vi skulle tvingas skicka iväg 59 miljoner kr i ökad avgift skulle självklart påverka våra möjligheter till en fortsatt god utveckling av vår kommun.

Det är helt orimligt att på detta sätt ställa kommuner mot varandra som regeringen nu gör. Våra tre partier är helt överens om att vi ska ha ett utjämningssystem för kommuner och landsting som hjälper till att skapa likvärdiga villkor i välfärdsproduktionen oavsett var man bosätter sig i landet. Men detta system måste finansieras på en statlig nivå. Regeringens förslag försvårar påtagligt möjligheten att utveckla Sollentuna.

Douglas Lithborn (M)
kommunstyrelsens ordförande

Anna-Lena Johansson (FP)
kommunalråd

Magnus Ramstrand (KD)
kommunalråd


Nu står Helenelund inför omfattande utveckling

Politiker och tjänstemän besöker Helenelund

Politiker och tjänstemän besöker Helenelund


Tillsammans med sina kommunalrådskollegor, Douglas Lithborn, M, och Anna-Lena Johansson, FP, besökte Magnus Ramstrand tillsammans med politiske sekreteraren Jan Fjellsted för kristdemokraterna, Helenelunds station nyligen. Med i studiegruppen fanns kommundirektör Katarina Kämpe och stadsarkitekt Jan Enfors med flera tjänstemän. Syftet var att på ort och ställe se hur visionsbilderna av hur Helenelund ska kunna utvecklas att bli en av de mer attraktiva delarna av Sollentuna.

Tvärbanan kommer att gå till Helenelund och redan idag är trafikflödet genom Helenelund starkt. Många kommer till Kista arbetsplatser och KTH via pendelstationen Helenelund.
Nu har vi ett intensivt arbete tillsammans med Stockholms stad och SL hur vi ska få till en bra ändstation för Tvärbanan. Dessutom skapas en attraktionskraft för marken som är mellan järnvägen och E4;an. Man skulle kunna tro att det är hopplös bullerstörd mark. Men genom ny byggtekning så går det att bygga bullernära. Vi vet att denna plats är attraktiv på grund av närheten till Stockholms stad och Kista arbetsplatser och Arlanda.

Får vi dessutom en öppning i södra delen av pendelstationen Helenelund, så skapar vi tillgänglighet för våra invånare i exempelvis Silverdal.

Helenelunds nergångna centrum kommer också att omvandlas och fler bostäder kommer att kunna byggas genom en förtätning. Vi tittar också på att bygga nuvarande Eriksbergsskolan i Helenelunds centrum, alternativt att bygga den på den nuvarande platsen, om vi klarar en bra livsmiljö för barnen och de anställda som vistas i skolan hela dagarna.

En ny idrottshall planeras också, antingen som bullerskydd mot järnvägen eller E4:an.

Mycket spännande är alltså på gång i Helenelund!