Inga besparingar på fritidsgårdar och öppna förskolan

Den styrande majoriteten, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, är eniga om att verksamheter för barn och unga ska prioriteras i den budget för 2017 som kommer att antas av kommunfullmäktige i juni. Ett beslut har därför tagits om att inga besparingar ska göras på öppna förskolan, fritidsgårdar och naturskolan. Läs mer


Barn som behöver extra stöd i skolan ska få det tidigt!

Carlos Romero (KD)

Kristdemokraterna har presenterat ett förslag för att få fler och bättre speciallärare. I veckans Vi i Sollentuna skriver Carlos Romero (KD) i Sollentunas barn- och ungdomsnämnd tillsammans med Kristdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Annika Eclund om hur elever som behöver extra hjälp ska få det.

Så här skriver kristdemokraterna i insändaren:

I Sollentuna har vi målet att vi ska ha Sveriges bästa skolor. Vi är inte framme än men resan fortsätter och vi ser att elevernas meritvärden ger oss anledning att känna glädje. Men samtidigt finns det också barn som halkar efter och allt för många lämnar skolan utan fullständiga betyg. För att fler elever ska nå skolans mål måste lärarna ha möjlighet att möta elevernas olika förutsättningar och då krävs lärare med rätt kompetens.

Barn som behöver extra hjälp och stöd ska få det tidigt under skolgången. Det kan handla om att få hjälp med läsning, med extra matte eller med att klara språket för nyanlända elever.

Speciallärare kan vara specialiserade mot många olika kompetenser. Specialpedagogiska åtgärder sätts in när den vanliga undervisningen inte räcker till. Det ska inte kännas utpekande att behöva få hjälp av en speciallärare. Elever som behöver extra hjälp ska få det utan att det ska krävas någon typ av diagnos. Alla elever är olika och lär på olika sätt och under olika lång tid.

Under lång tid har det varit brist på speciallärare i Sverige. Kristdemokraterna i riksdagen vill därför genomföra ett speciallärarlyft. Speciallärarlyftet innebär en satsning på totalt 3,2 miljarder kronor fördelat på fyra år. Satsningen innebär att över 6 000 lärare kan vidareutbildas till speciallärare samtidigt som de behåller 80 procent av lönen. Reformen innebär också att den ordinarie undervisningen kan fungera bättre för samtliga elever, när elever som behöver speciellt stöd får det.

Ingen elev ska hållas tillbaka eller lämnas efter. Alla elever ska få stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Genom speciallärarlyftet kan fler barn i Sollentuna få bättre stöd i skolan. Vi måste se barnen i tid.

Carlos Romero (KD)
vice ordförande Barn- och ungdomsnämnden

Annika Eclund (KD)
riksdagsledamot och utbilndningspolitisk talesperson


Hoppbacke i Sollentuna blir verklighet

Sollenkollen

Nu har klartecken kommit för en 60 meters hoppbacke i Sollenkollen. Sollentuna kommun, Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet bidrar gemensamt till att backen kommer att byggas.

Magnus Ramstrand (KD). Foto: Michael Folmer– Sollentuna backhopparklubb gör ett viktigt jobb med sin ungdomssatsning och har ett bra tänk kring integration. Andra idrottsföreningar, såsom gymnastikföreningar och slalomklubbar, nyttjar också hoppbackarna för att få sina medlemmar att utmana sig själva, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Sollentuna backhopparklubb har drivit frågan en längre tid. Redan i höstas fick föreningen beskedet att Allmänna arvsfonden om ett stöd på 1,2 miljoner kronor och Riksidrottsförbundet bidra med 1, 6 miljoner, vilket är en betydande del av kostnaden. Sollenkollen ligger vid den alpina anläggningen Väsjöbacken.

– Med en stor anläggning i Sollentuna blir Sollentuna ett nav i hela Mellansverige. Stockholms skidförbund har diskuterat möjligheten att kunna använda hoppbackarna sommartid, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Den nya hoppbacken blir den största hoppbacken i södra Sverige och är stor nog för att medlemmar ska kunna utvecklas och senare ha möjligheten att tävla i större backar och utöva sporten upp till seniornivå.


Rekordmånga bostäder byggs i Sollentuna

studentbostader3

När Sollentuna kommun presenterar sitt årliga bostadsantagande visar siffrorna att det byggdes drygt 600 nya bostäder i Sollentuna under 2015. Det är den högsta siffran för bostadsbyggande hittills i kommunen.

– Jag är glad över att vi kan gå från ord till handling och leverera bostäder till familjer som vill flytta hit eller unga som vill flytta hemifrån. Det finns mer att göra – Sollentuna har inte byggt sin sista bostad än. Men vi är på rätt väg, säger Seppo Karmitsa (KD), gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

Sollentuna hade under 2015 det högsta bostadsbyggandet hittills med drygt 600 nya bostäder, varav 150 studentbostäder. Bostadsbyggandet har ökat generellt de senaste åren och gått från ca 250 lägenheter per år till ca 400. Siffran för 2015 är dock preliminär.

2016 års prognos visar att kommunens pågående planer kan resultera i ca 6 500 nya bostäder fram till år 2025, främst i form av flerbostadshus. Av dessa beräknar Sollentunahem att de kommer bygga ca 100 nya bostäder per år. Utbyggnaden kommer i stor grad att ske i Edsberg, Väsjön och Tureberg, men även i Häggvik och Rotebro pågår ett arbete med förtätning.


Invandringen i fokus när KD har årsmöte

Emma Henriksson (KD)

Kristdemokraterna i Sollentuna håller i kväll sitt årsmöte. Inbjuden talare är Kristdemokraternas andre vice partiordförande Emma Henriksson, som också är ordförande för riksdagens socialutskott. Hon kommer bland annat att tala om de invandrings- och integrationsutmaningar som Sverige står inför.

– Sollentuna planerar för att ta emot ett stort antal asylsökande och ensamkommande flyktingbarn i år. Vi kristdemokrater vill vara ledande i att mottagandet och integrationen fungerar så bra som möjligt. Därför har vi bland annat tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram nya förslag som vi ska driva i kommunen. Jag ser fram emot att lyssna till Emma Henriksson, som har stor kunskap om flyktingkrisen och har god erfarenhet av att arbeta politiskt med migrationsfrågorna, säger Simon Olsson, ordförande för Kristdemokraterna i Sollentuna.

Mötet med Emma Henriksson är öppet för allmänheten. Efteråt vidtar årsmötesförhandlingar med Kristdemokraternas medlemmar.

Tid: Måndagen den 15 februari kl 18.00
Plats: Tintomararummet, Sollentuna bibliotek, Aniaraplatsen 2


Nytt apotek välkommen satsning i Helenelund

apotekhelenelund

– Äntligen, utbrast en av de första kunderna i det nyöppnade apoteket i Helenelunds centrum.
Entreprenören Kellen Njeru som nu öppnat sitt tredje apotek i regionen, ser fram emot den här satsningen.

– Jag var lite nervös att ingen skulle komma när vi öppnade, men kunderna stod i kö vid öppningen, säger hon.

En snabb öppning med bandklippningen för att markera denna händelse ägde rum då kunderna fick göra ett litet uppehåll. Företrädare för Apoteksgruppen som stöder enskilda företagare i att öppna apotek, var representerade.

Kellen Njeru är en av många entreprenörer som kommit som invandrare till vårt land och som nu successivt bygger upp en framtid för sig själv och sina medarbetare.

– Det tar ett tag innan man vet om vad kunderna vill ha just här, så det blir lite inkörningsperiod innan vi kommer upp i full skala på det här apoteket, men jag är övertygad om att det kommer att gå bra.

Magnus Ramstrand, kristdemokratiskt kommunalråd, deltog vid invigningen av apoteket som ingår i Apoteksgruppen.

– Jag är glad över att vi nu fått ett apotek i denna viktiga del av kommunen som står inför en mycket omfattande förvandling. Särskilt glad över att få vara med och öppna ett apotek. Det var ju kristdemokraterna som under alliansregeringens tid drev på för att bryta upp monopolet på apoteksmarknaden. Vår dåvarande partiledare Göran Hägglund var socialminister och var med och såg till att fler apotek närmare kunderna kunde bli verklighet, säger Magnus Ramstrand.