• Så ska Sollentuna få fler bostäder för nyanlända

  Sollentuna kommun tar ett samlat grepp på flera fronter för att få fler bostäder, som en del av att ta ansvar och välkomna nyanlända som flytt från krig och terror.

  – Jag vet att det finns många i Sollentuna som gärna vill hjälpa medmänniskor som har tvingats på flykt. Jag hoppas att många ska ta chansen att hyra ut ett rum till en nyanländ och känner trygghet i detta nu när kommunen samordnar andrahandsuthyrningen, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd.

  I det uppdrag som kom...

 • #MeetSollentuna ny mötesplats för att bli bäst på integration

  Nu blir det lättare för etablerade och nya kommuninvånare att träffas i Sollentuna. Den 21 maj öppnar kommunen mötesplatsen #MeetSollentuna.

  I och med att kommunens befolkning växer ökar också behovet av mötesplatser där etablerade och nya kommuninvånare kan mötas. Som ett led i det arbetet får Kultur- och fritidskontoret nu i uppdrag att öppna en ny mötesplats, #MeetSollentuna. Det beslutet tog Sollentunas kommunstyrelse tidigare i veckan.

  – Jag är glad över att vi fått...

 • Nu är handlingsplanen mot våldsbejakande extremism beslutad

  Sollentuna kommun har arbetat fram ett förslag på en handlingsplan för kommunens arbete mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen har nu antagits av Sollentuna kommunfullmäktige.

  – Detta är en allvarlig fråga och den förtjänar verkligen den stora uppslutning som den har fått. Alla Sveriges kommuner har fått ett påbud ifrån staten att arbeta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism och vi står eniga i arbetet mot extremism. vare sig hotet kommer från de autonoma, f...

 • Kulturen lyfter Sollentuna

  ”Människan lever inte av bröd allena” är en gammal visdom som gäller än idag. För att leva ett gott liv krävs det mer än att de fysiska behoven tillfredsställs. Vi människor behöver näring för både kropp, själ och ande. Kulturen med alla dess ofantligt rika uttryckssätt hjälper oss med de två sistnämnda.

  Som en kommun i närheten av den stora staden Stockholm varken kan eller vill vi bygga upp egna institutioner som symfoniorkester, teater, opera och så vidare. Men det betyder i...