KD riktar satsningarna till Dig och Din familj

KD står för de mjuka och personliga frågorna. Ju fler väljare som lägger sin röst på KD, desto mer inflytande får vi. Vid förra valet tog drygt 3000 väljare i Sollentuna en kristdemokratisk valsedel. Ge oss ditt stöd i valet den 9 september som en hjälp till självhjälp.

Magnus Ramstrand, KDs kommunalråd, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Brottsförebyggande rådet, har varit med i ledningen för kommunen under åtta år.

– Det är enormt inspirerande att se hur Sollentuna utvecklats till en av de mest attraktiva kommunerna i landet, säger Magnus Ramstrand. Men det finns mer att göra. Både inom förskolan, skolan, vården och omsorgen men även inom kultur och idrott.

Barnen:
Syskonförtur i valet av skola.
Färre barn i de yngsta grupperna i förskolan.
Fler vuxna i skolan.
Förstärkt sammanhållen barn- och skol-hälsovård.

Alla:
Förstärk vårdcentralerna med öppettider på kvällar och helger för att avlasta akutsjukhusen.
Bort med Skipstop för att bland annat underlätta familj och jobb.

Äldre:
Pensionärsskatten tas bort.
Fler seniorboenden.
Ökad trygghet med bonus till hemtjänst som prioriterar färre anställda som möter den äldre i hemmet.


Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna

Det är mycket som ska stämma för att vi ska få ihop livspusslet i en stressig vardag. Här i vår kommun Sollentuna gör KD en avgörande insats för att göra livet och vardagen betydligt tryggare och enklare för oss alla – barnfamiljer, ungdomar, människor i arbetslivet och äldre.

– Vi fick starkt stöd från Sollentunaborna redan förra valet och har hunnit genomföra en hel del, säger kommunalrådet Magnus Ramstrand (KD).

KD vill stärka valmöjligheter som spänner över alla generationsgränser:

  • Förskola och skola med självklar syskonförtur.
  • Privata och kommunala skolor av hög kvalitet.
  • Ännu fler möjligheter för barns idrottande. Sollentuna fotbollshall är ett bra exempel på hur vi stöttar ungdomars fysiska hälsa. Dessutom har vi seniortaxa i våra idrottshallar!
  • Sjukhusvården ska förstatligas och en större satsning görs för bättre öppettider på vårdcentraler.
  • Kultur ger guldkant på tillvaron – allt från kommunal kulturskola till bibliotek och konserter i Edsbergs slott.
  • Vi vill att föräldrar ska kunna överlämna föräldradagar exempelvis till mor- och farföräldrar.
  • Det ska vara enkelt att förbättra sin bostad när familjen växer. KD tog initiativ till Attefallshuset när Stefan Attefall, KD, var bostadsminister.