• Sammanhållen vårdkedja för våra unga!

  Det är ingen nyhet att BUP har svårt att klara sitt uppdrag.  Skolhälsovården inom kommunerna är ofta  underdimensionerade. Och primärvårdens första linjens psykiatri får ta ett allt för tungt ansvar när BUP skickar tillbaka remisserna. Och ytterst lider de barn och unga som behöver hjälp. Detta måste få ett slut.

   – Jag får samtal nästan dagligen av oroliga föräldrar som väntar på få hjälp för sina barn men bollas mellan olika instanser istället medan barnen är hemma och mår då...

 • Regiondirektörens förslag på åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi

  Idag lämnar regiondirektör Kent Ehliasson enligt uppdrag över en plan för omställning för en hållbar ekonomi till regionstyrelsens arbetsutskott. Den innehåller åtgärder på kort och lång sikt för att vända den negativa kostnadsutvecklingen så att Region Västerbotten kan leverera hälsa, vård och utveckling i framtiden.

  Bakgrunden är dels den negativa kostnadsutvecklingen, med ett underskott på 200 miljoner kronor under årets tre första månader och dels stora behov av investeringar. Tota...

 • Dags att agera för alla kvinnor som har Hypotyreos

  Hypotyreos är en av Sveriges största folksjukdomar och allt fler blir sjuka. På 10 år har antalet ökat med 40 %. Dessutom drabbar sjukdomen oftare kvinnor. 8 av 10 som drabbas är kvinnor.

  – Sköldkörtelsjukdom är en folksjukdom som ökar särskilt hos kvinnor och det är hög tid att vi sätter ett större fokus på denna sjukdom. Det får inte vara så att när det är större andel kvinnor som drabbas tar vi inte diagnosen på lika stort allvar, säger Betty-Ann Nilsson.

  – Många ...

 • Barnkonventionen!

  Under 2018 fattades ett glädjande beslut i Sveriges riksdag. Äntligen lagstiftas så att FN:s barnkonvention kommer bli lag redan 2020.

  – Datumet närmar sig då barnkonventionen blir lag och det är av högsta vikt att även verksamheterna i Region Västerbotten börjar implementera det nya förhållningssättet som barnkonventionen innebär. Ser fram emot höra hur långt man kommit i arbetet, säger Hans-Inge Smetana.

  – För mig som Kristdemokrat är barnperspektivet viktigt. Har ...

 • Dags för verkstad gällande ”Nära vård”.

  Det har under lång tid diskuteras vikten av Nära vård. Men det måste också klargöras vad man menar med begreppet samt att det nya arbetssättet ska implementeras i verksamheterna.

  – Att arbetet med nära vård är viktigt för individen torde många vara överens om. Men det är också viktigt att vi kommer framåt i arbetet och att rätt professioner deltar i arbetet, säger Betty-Ann Nilsson.

  – Det måste vara en självklarhet att involvera både primärvården och även kommunerna ...

 • Sällsynta diagnoser!

  Det finns familjer som lider i det tysta. Barn som har olika diagnoser och sällsynta där varken läkarna som remitterar eller övrig sjukvård har en klar bild vilken vård patienten behöver.

  – Det är dags att ta ett samlat grepp om denna fråga. Men då måste också alla veta vad som gäller och vilka resurser som finns. Allt ifrån individen till läkare i primärvården, säger Anna-Karin Lundberg

  – Enligt Socialstyrelsen ska enheter finnas på varje universitetssjukhus. NUS ha...

 • Kostnadsfria glasögon till barn upp till 9 år

  Motion Synen spelar en dominerande roll vid tidig kommunikation och inlärning. Det är nyckeln till kunskap. Glasögon till barn bör därför ses som en medicinsk behandling så länge som synen utvecklas, vilket den gör fram tills barnet är 8-10 år. (mer …)

 • Synprövning hos BVC vid 5 ½ års ålder

  Motion Synprövning görs av BVC på alla 4-åringar. Efter det ser det lite olika ut i vårt län. (mer …)

 • Nya fullmäktige sammanträder!

  I dag och i morgon sammanträder den nya fullmäktigeförsamlingen i landstinget. Då kommer tre interpellationer av Kristdemokraterna att behandlas.

  Läs Birgitta Nordvalls interpellation om barnskyddsteam. Läs Birgitta Nordvalls interpellation om journaler på nätet. Läs Betty-Ann Nilssons interpellation om glasögonbidrag.

 • När kommer glasögonbidraget att höjas?

  Interpellation Till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) Barn med synnedsättning/skelning behöver glasögon för att motverka permanent synnedsättning och för att stimulera den normala synutvecklingen. Det är även viktigt för att de ska kunna följa med i skolundervisningen. (mer …)