• Köping kan bli världens bästa att bo i

  Många nya på Kristdemokraternas kommunlista i Köping. Klicka på bilden så ser du de sex första.

  – Intresset för vår politik ökar och vi har många nya medlemmar.  Vår kommunvalsedel innehåller 36 namn, 19 kvinnor och 17 män.

  Vårt första namn är Anna-Carin Ragnarsson som till vardags jobbar som förskollärare. Den trötta äldreomsorgen i Köping måste få in ny energi i form av ökade valmöjligheter för brukarna och bättre arbetsförhållanden för personalen. Hon berättar att partiet jobbar för att äldre över 85 år ska ha rätt till en äldreboendeplats utan biståndsbeslut. Det behövs fler boenden som tillgodoser äldres behov.  Bland annat behövs ett nytt trygghetsboende värt namnet i Köping (typ Tunadal).  Genom att komplettera det befintliga servicelaget med ett kommunalt vårdserviceteam ska  vårdpersonalen avlastas uppgifter som till exempel administrativa tjänster, service i form av transporter och städning. Då kan vårdpersonalen koncentrera sig på uppgifter de egentligen är utbildade för och de äldre får en bättre kvalitet på omsorgen.

  Tillsammans med Anna-Carin representerar  Salah Rasho KD Köping i kommunfullmäktige. Han driver en pizzeria i Kolsva. Han är ny i politiken och vill lyfta fram trygghetsfrågorna och behovet av patrullerande polis i Köping och Kolsva. Men tills vi kan få fler poliser behöver kommunen säkerställa tryggheten med övervakningskameror och bidra till lön för ordningsvakter. Vi måste också arbeta bättre med integrerande och trygghet. Om ungdomar och arbetslösa känner trygghet så känner alla trygghet. Så enkelt är det.  Därför behövs också en ”Tak-över-huvudet-garanti”.                                                                                                                                                                                    Salah ser också att Kolsva har stor potential som turistort. Börja med att ta bort träd som skymmer de vackra vyerna och sly som bidrar till otrygghet. Fortsätt med att skapa ett mysigt centrumtorg bland annat genom att uppmuntra till torghandel. För att kolsvabor ska uppleva närhet till politiska beslut behöver Kommundelsnämnden finnas kvar.

  Vi ska ytterligare förbättra möjligheterna att cykla i Köping och i Kolsva och till Munktorp, Himmeta, Valskog och Kungsör, säger Per Norin, lärare från Himmeta, som  är ersättare i kommunfullmäktige.  Han vill fortsätta driva att kommunen aktivt förvaltar den natur och det samhälle vi lånat av våra barn. Det som är bra för den lilla människan är bra för alla, säger Per. Närproducerad mat ska vara grunden i skola och omsorg. Vårt boende och vår livsstil ska uppmuntras vara i så nära harmoni med miljön som möjligt.          När det gäller vatten och avlopp på Norr Mälarstrand behöver kommunen ytterligare beakta miljövänliga alternativ till en dyr sjökabel som ansluter till det kommunala VA-nätet.

  – Barn ska inte fara illa och här måste kommunen samarbeta bättre med familjer, föreningar, kyrkor och företag för att både förebygga och hjälpa. Det var ett stort misstag av de röd-gröna att avskaffa Fritidspengen som vi införde i regeringsställning som ett stöd till barn i familjer med försörjningsstöd att t ex kunna delta i musikskola och vara med i ett fotbollslag säger Ingrid Broman, förskollärare som står som nummer fyra på valsedeln. Hon vill också att vi utvecklar kultur- och friluftsområdet vid Ströbohög genom allmän uppsnyggning och ett utegym.

  Kenth Lucas är den andre ersättaren i Köpings kommunfullmäktige för KD Han också är ny i politiken. Han är egen företagare som kombinerar fotografering med att sälja datatjänster. Han oroas över att Köping ligger dåligt till när företagare rankar sin kommun. Köpings kommun måste göra förändringar så att fler små företag vill etablera sig i Köping och sen känner stöd att fortsätta, säger Kenth. Ett gott företagsklimat är grunden för en välmående kommun. Därför vill han att Köpings kommun snarast inför Lagen om valfrihetssystem vid upphandling av välfärdstjänster framför allt inom den kommunala vården och omsorgen. Han oroas också över hårdare attityder bland oss invånare.  Goda exempel på vänskap och solidaritet ska lyftas fram och uppmuntras.

  Ebtisam Ibrahim, studerande idrottslärare från Syrien. Hon är ny i politiken och står på sjätte plats på valsedeln. Hon vill stödja familjerna, ge valfrihet i barnomsorgen och jobba för bra förskolor och skolor. – Det måste finnas studiero i skolan och skolorna ska motverka segregation. Det finns goda exempel, t ex elevhälsan på Malmaskolan som vi behöver lyfta fram och ta efter,  säger Ebtisam.  Det ska finnas en garanti att komma i kontakt med elevvårdande personal inom ett dygn via chat eller personligt möte. När det nu är dags att ordna med fler skolplatser i kommunen  ska en friskola med alternativ pedagogik kunna vara en valmöjlighet för elever och föräldrar.