• Vårt initiativ ger 12 miljoner extra till Köpings äldreomsorg

  Innan oktober månads utgång kan Köpings kommun ansöka om 12 miljoner kronor extra från staten till äldreomsorgen i kommunen. Detta tack vare en överenskommelse mellan KD, M och V i riksdagens finansutskott.

  Närmare 15 000 personer har avlidit i covid-19 i Sverige. I Västmanland insjuknade närmare 30.000 och 359 avled. Det stora flertalet har varit äldre personer. Oförmågan att skydda de äldre är ett enormt misslyckande i regeringens pandemihantering.

  Coronakommissionens betänkande kring äldreomsorgen slog fast att ”arbetsgivarna i äldreomsorgen måste förbättra anställningstryggheten och personalkontinuiten samt kraftigt minska andelen personal med timanställning”, och även att ”det bör vara ett krav att en sjuksköterska som huvudregel finns på plats på ett särskilt boende dygnet runt under alla veckans dagar”.

  Detta är bakgrunden till KD:s initiativ i finansutskottet som ledde fram till en tilläggsbudget i riksdagen. Det innebär en långsiktig förstärkning av äldreomsorgen med 4,3 miljarder kronor. I KD:s Kommunbudget för Köpings kommun redogjorde vi i våras för detta kommande tillskott som då ännu inte var fördelat av socialstyrelsen.

  Det handlar om reformer och resurser för att öka personalkontinuiteten och minska timanställningarna så att den äldre inte behöver möta för många olika personer under två veckor, vilket kan vara fallet idag. Vi vill få bort de ofrivilliga delade turerna som sliter på personalen, och vi har drivit krav om att öka den medicinska kompetensen och bemanningen inom äldreomsorgen.

  KD har också i riksdagen pekat på att regeringen står utan plan för att möta den lågintensiva kris som äldreboendebristen utgör, och föreslagit reformer för att öka byggandet – inte minst av trygghetsboenden som bryter ensamhet, skapar möjlighet till gemenskap och kan skjuta upp en eventuell flytt till särskilt boende.

  Det viktiga är att vår kommun, likt övriga kommunsverige, tar tag i problemen och arbetar hårt och effektivt för att skapa en god omsorg. De goda exemplen finns. Det går att förbättra personalens villkor, att säkerställa god sjuksköterskebemanning och läkarkompetens. Det går att bygga trygga och anpassade boenden för äldre. Våra äldre förtjänar en äldreomsorg som de kan lita på.

  Jodå, Köping kan bättre!

  Anna-Carin Ragnarsson (KD) Gruppledare, Köping
  Kenth Lucas (KD) Vård och omsorgsnämnden, Köping