• Köping ska få nytt sjukhus.

    KD vill modernisera sjukvården i Västmanland och Köping. För det krävs en ny effektiv sjukhusbyggnad i Köping. Den nuvarande är uttjänt.

    2015 tog regionen/ landstinget beslut om en utvecklingsplan för Köpings sjukhus. Den skulle genomföras i tio steg och vara fullt genomförd 2025 – det vill säga nästa år. Kostnaderna uppskattades då till drygt 1,5 miljarder kronor – i dagens värde motsvarar det närmare 2,6 miljarder kronor. Så mycket pengar finns tyvärr inte.

    Under 2022 genomför...