• Partistödet i Köping missgynnar flera partier

  Här är lite bakgrundssiffror och förklaringar till en intervju om det kommunala partistödet i Bärgslagsbladet den 25 juni 2021.

  Det politiska partierna har helt olika ekonomiska förutsättningar. Det är framförallt S och C som inte behöver vända på slantarna. Socialdemokraterna får pengar från framförallt A-lotteriet, LO samt statligt och kommunalt partistöd. Centern har blivit Sveriges rikaste parti sedan de sålde sina landsortstidningar.

  Köpings kommun betalar i år ut 1,36 miljoner kronor i partistöd, för att de politiska partierna ska kunna fullgöra sitt demokratiska uppdrag.

  Eftersom alla partier har lika många invånare att nå för information och dialog ska det finnas dels ett grundstöd lika för alla som kompletteras med ett mandatstöd där partierna får pengar utifrån hur många representanter de har invalda i kommunfullmäktige. Därför delar kommunen upp summan 1,36 milj i två högar. En hög för grundstöd och en för mandatstöd.

  I fyra av länets kommuner ligger grundstödets andel på 40-50 procent av det partistöd man delar ut.  Köping ligger lägst med 5 procent i grundstöd medan 95 procent är mandatstöd. Jag känner inte till någon kommun i landet som har ett lägre grundstöd än Köping. Med ett extremt lågt grundstöd och ett högt mandatstöd gynnas partier med många mandat medan övriga missgynnas. I Köping är det S, SD och M som tjänar på det låga grundstödet medan övriga partier är förlorare.

  Socialdemokraterna får med sina 18 mandat närmare ½ miljon kronor per år medan Liberalerna och Kristdemokraterna får närmare 63.000 kr. Det innebär att S för en fyraårig mandatperiod får närmare 2 miljoner kr medan KD och L får ca 250.000 kr.

  Skulle Köping dela sitt partistöd i två lika stora delar, skulle S under en fyraårig mandatperiod få 1,4 miljoner medan KD och L skulle få ½ miljon. En sådan fördelning skulle skapa en större rättvisa och betydligt större förutsättningar för det viktiga demokratiarbetet i flera av kommunens sju partier.

  Starta Swish och rikta din mobiltelefon mot denna symbol. Klicka på Skanna. Fyll i summan du vill ge som gåva till KD Köping

  Vi Kristdemokrater har tidigare föreslagit att kommunen ska se över fördelningen av grundstöd och mandatstöd. Då blev svaret att förändringar kan göras inför en ny mandatperiod, dvs innan sept 2022. Under hösten 2021 kommer vi att väcka frågan att genomföra en förändring. Köping borde åtminstone kunna lägga sig på 30 procent som är det ungefärliga länsgenomsnittet.


  KD Köping är idag starkt beroende av personligt och ekonomiskt stöd från medlemmar och övriga sympatisörer.
  Stöd vårt arbete i Köping och vår valfond inför nästa val genom att sätta in en summa till KD Köping.
  Swish 123 443 07 40 eller BG 5381-5874.
  Alla bidrag, stora som små, är lika välkomna. Du kan också bli månadsgivare.

   

  Lars-Axel Nordell

  Ordförande KD Köping