• Truckstop längs E18 vid Köping

  MOTION Till KÖPINGS KOMMUN

   

  Varje dag passerar upp till 3.000 långtradare Köping på Europaväg E18. Efter ombyggnaden av vägsträckan Västerås – Köping till motorväg kommer E18 norr om Mälaren att bli än mer attraktiv.

  Enligt gemensamma EU-regler får den dagliga körtiden för förare av tunga transporter vara högst 9 timmar, med möjlighet att förlänga den till 10 timmar två gånger per kalendervecka. Därefter krävs 14 timmars vila. Denna dygnsvila sker med fördel vid ett inhägnat Truckstop med bevak-ningskameror och vakter.

  Det är inte ovanligt att obevakade transporter, inte minst med värdefull elektronik i lasten, kapas och plundras under vapenhot nattetid. Köping skulle kunna erbjuda ett inhägnat Truckstop med hög säkerhet och service för yrkesförare med möjligheter att äta, duscha, tanka, handla, tvätta, ha socialt umgänge och även ha tillgång till Wi-Fi och övernattningsrum.

  Förutom all tung trafik som passerar Köping på E18 är det flera stora före-tag i Köping som dagligen angörs av tunga transporter med gods för lossning/lastning. I kontakt med några av dessa företag har det framkommit ett behov av att etablera ett Truckstop intill Köping.

  När långtradare anländer till Köping nattetid och möts av stängda fabriks-grindar måste de kunna parkera någonstans för att tidigt morgonen därpå angöra fabriken för att lossa/lasta godset. Det har hänt att de fått böter när de parkerat längs en gata/väg i Köping.

  Det finns visserligen Truckstop i såväl Västerås som i Arboga, men branschen bedömer att det finns behov av ett större Truckstop nära Köping. Ett Truckstop på en yta på 20.000-25.000 kvadratmeter kan ta emot 40-50 långtradare. Ett fullskaligt Truckstop med hög service- och säkerhetsnivå kan, förutom långtradare, även hantera avdelningar för bussar respektive husbilar, som vill kunna övernatta tryggt och säkert.

  Kommunen bör inbjuda aktörer som idag har hand om lyckade Truckstop-etableringar till dialog innan markanvisning sker. En anläggning som kan studeras är i Ekolsund, beläget mellan Enköping och Bålsta, eller Brändåsen som ligger längs E20 i Askersunds kommun.

  Lämpliga områden i Köpings närhet längs E18 skulle kunna vara intill på- och avfart längs motorvägen vid Ullvi Vallby eller Skoftesta.

  Ett större Truckstop med hög säkerhet med restaurang, möjligheter till övernattning, försäljning av drivmedel etc skulle betyda mycket ur ser-vicesynpunkt för näringslivet och samtidigt skapa nya arbetstillfällen i Köping. Vänder sig Köpings Truckstop dessutom till husbilsresande m fl som önskar ökad säkerhet nattetid kan det innebära ökad turism i Köping. Summa summarum skulle det bidra till att sätta Köping på kartan.

  Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att Kommunfullmäktige beslutar

  att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att planlägga ett markområde för ett ”Köping truckstop” i nära anslutning till europaväg E18.

  Köping den 18 mars 2022
  För Kristdemokraternas fullmäktigegrupp

   

  Anna-Carin Ragnarsson

  Salah Rasho

  Per Norin

  Kenth Lucas