• KD Köping går till val med många nya namn

  Kristdemokraterna i Köping hade i lördags sitt årsmöte. Då antogs en valplan med tydligt mål – att i höstens val gå från 2 till minst 8 mandat i Köpings kommunfullmäktige. Årsmötet fastställde också kommunvalsedeln med 50 namn. En kraftig medlemsökning de senaste åren har möjlig-gjort många namn på listan. KD Köping har mer än fördubblats och är nu Köpings näst största parti med 122 medlemmar.

  De tio första på valsedeln är i tur och ordning:

  Lars-Axel Nordell, har tidigare varit riksdagsledamot: – Växling vid makten kan inte vänta. Kö-pings dolda styrkor måste synliggöras. Ett blomstrande företagsklimat får välfärden att växa.

  Anna-Carin Ragnarsson, förskollärare: – Jag är gruppledare i kommunfullmäktige och finns med i kommunens utbildningsnämnd. Mina hjärtefrågor är barn och unga, kultur och fritidsfrågor samt äldrefrågor.

  Micke Frentz, ägare av OKQ8-12:an: – Jag är jägare, jag brinner för företagarfrågor och för att ta tag i stöket på stan och förbättra tryggheten på gator och torg. Jag vill satsa mer på barn med dia-gnoser i skolan.

  Jennie Jensen, Kolsva: – Jag har arbetat inom försvarsmakten och som egenföretagare. Studerar just nu på universitet. Jag vill ha en sjukvård med noll i vårdkö i samklang med friskvården, trygghet och välfärd för landets barn och äldre samt för demokratin.

  Kenth Lucas, fotograf och datatekniker: – Mina hjärtefrågor är bl a vård och omsorg, trygghet och företagande. Som företagare engagerar jag mig för ett tryggt centrum och att Köping ska få ett bättre företagarklimat. Jag vill också att stan att växa.

  Zabhina Burlin, undersköterska i hemtjänsten och lärarstudent. – Jag vill ha ett kultur- och före-ningsliv för alla och en kommunal omsorg som både brukare, personal och anhöriga kan vara stolta över. Grundskolan ska se till alla elevers behov och stötta elever till gymnasiebehörighet.

  Rolf Råberg, arbetar som familjebehandlare i Köping kommun: – Jag har lång erfarenhet som familjehem, kontaktperson och som övervakare. Har också en lång historia som aktiv inom id-rott och föreningslivet. Känner starkt för integration, sociala frågor samt djur & natur, kultur, sport och motion.

  Astrid Lamprecht, är utbildad ridlärare och dressyrtränare och har tävlat på landslagsnivå i mo-dern femkamp: – Jag drivs av att förbättra vår kommun och näringsliv genom att vara ordförande i Kolsva företagarförening. Politiskt har jag valt att engagera mig i KD som verkligen har tagit tag i företagarfrågorna.

  Lennart Ångman, företagare och lärare, mentor på byggprogrammet Ullvigymnasiet med intresse för motorsport med meriter på SM-nivå: – Jag brinner för skolan, landsbygden, företagande och en levande kommun. Jag vill få till en småbåtshamn som integreras med centrum. Företagen och medborgarna måste bli mer delaktiga i Köpings framtidsplaner.

  Staffan Egberg, arbetar med värmebehandling på GKN. – Jag vill ha en levande landsbygd och att människor ska kunna leva och ha råd att bo på landet. Jag engagerar mig särskilt för barn som varit utsatta, våld i nära relationer och skolfrågor.

  Kristdemokraternas kommunvalsedel i Köping