• Kristdemokraternas kommunvalsedel i Köping valet 2022 Fastställdes på partiavdelningens årsmöte den 19 februari 2022

  1. Lars-Axel Nordell 70, tidigare riksdagsledamot, Skogsborg
  2. Anna-Carin Ragnarsson 56, förskollärare, Skogsborg
  3. Micke Frentz 41, företagare, Munktorp
  4. Jennie Jensen 31, entreprenör inom friskvård, Kolsva
  5. Kenth Lucas 61, företagare, Östanås
  6 Zabhina Burlin 31, undersköterska/lärarstuderande, Nyckelberget
  7. Rolf Råberg, 62, familjebehandlare, Östanås
  8. Astrid Lamprecht, 60, företagare inom ridsport, Kolsva
  9. Lennart Lelle Ångman, 51, bygglärare, Gisslarbo
  10. Staffan Egeberg 48, värmebehandlare, Vretlunda
  11. Salah Rasho 49, krögare, Ullvi backar
  12. Ingrid Broman 72, förskollärare, Gamla stan
  13. Anders Segerberg 70, civilingenjör, Dåvö
  14. Barbro Mörtzell 65, skolsköterska, Himmeta
  15 Madelene Ljungkvist 38, företagare inom hundsport, Munktorp
  16. Ann-Sofie Fia Larsson 53, enskild företagare, Gamla stan
  17. Fredrik Arbin 43, specialpedagog, Hästhagen
  18. Doreen Lahdo 40, montör, Johannisdal
  19. Jan Sellholm 73, fabrikör, Malma
  20. LiseLotte Dovholt 74, leg fysioterapeut, Östanås
  21. Ida Sandell 28, stödassistent inom LSS, Kolsva norra
  22. Mattias Olsson 21, studerande, Kolsva
  23. Nada Boya Saliwa 54, barnskötare, Nyckelberget
  24. Ekrem Demirel 49, företagare, Karlsdal
  25. Matilda B Wichmann 35, trädgårdsentreprenör, Himmeta
  26. Sofia Uppsäll 40, affärsutvecklare fastighet, Munktorp
  27. Tommy Svanborg 81, företagare, Sundänge
  28. Sandy Saad 36, undersköterska, Södra Krillan
  29. Jakob Olsson 39, elevassistent, Byjorden
  30. Emmelie Mörtzell Åberg 27, ingenjör, Nyckelberget
  31. Ulf Börgesson 78, hälsoutvecklare, Johannisdal
  32. Malin Ragnarsson 25, studerande, Östanås
  33. Erik Jensen 30, IT-chef, Kolsva
  34. Azad Rasol 60, apotekare, Östanås
  35. Julia Bergdahl 31, leg.sjuksköterska, Östanås
  36. Daniel Winther 43, montör, Tunadal
  37. Christine Lindberg 44, controller, Skogsborg
  38. Alaa Mati 49, chaufför, Hästhagen
  39. Zina Rasho 37, undersköterska, Ullvi backar
  40. Moneer Jacob 43, montör/revisor, Johannisdal
  41. Helen Vestberg Ångman 51, undersköterska, Gisslarbo
  42. Elo Patricia Mayer 45, account manager, Bro
  43. Elias Karout 40, undersköterska, Karlsdal
  44. Birgitta Lindh 68, psykiatrisjuksköterska, Nyckelberget
  45. Roya Rasol 28, studerande, Östanås
  46. Krister Svartström 45, administratör, Ullvi backar
  47. Ingrid Zetterström 55, föreståndare, Odensvi
  48. Anki Pettersson 64, barnskötare, Elund
  49. Per Norin 60, lärare/bonde, Himmeta
  50. Margareta Widarsson 65, barnmorska/docent, Södra Krillan