• Köping: FÖRETAGENS ATTITYDER OCH ÖNSKEMÅL KARTLAGDA

  Företag i Köping klagar på att de inte får uppbackning från kommunen när de önskar bygga ut eller expandera. Detta framkommer vid intervjuer med ett 60-tal företag som Kristdemokraterna gjort.

  KD Köping har påbörjat en besöksturné bland kommunens företagare. I timslånga djupintervjuer dokumenteras företagens attityder, synpunkter och önskemål. Syftet är att ta reda på hur det är att vara företagare i Köping. Detta med anledning av att Köpings kommun i fjol rasat ytterligare 38 placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking och nu ligger nu på plats 252 av Sveriges 290 kommuner.

  – Köpings kommuns bristande uppbackning är ett allvarligt hot mot näringslivets tillväxt i vår kommun, säger Robert Ericsson, sekreterare i styrelsen för KD Köping.

  – Vi har fått ett fantastiskt positivt bemötande av de 60 företag vi hittills besökt i år, säger Lars-Axel Nordell, ordförande för KD Köping och ledamot av kommunens samhällsbyggnadsnämnd. Han berättar att många företag aldrig fått besök av lokala politiker. Flera av de som fått besök har saknat återkoppling och uppföljning.

  – Trots Köpings fördelaktiga läge, mitt i Mälardalen, har många företag övervägt att flytta till en annan kommun. I den lågkonjunktur som just nu drabbar våra samhällen är framtiden i Köping än mer oviss. Många framgångsrika entreprenörer behåller dock sin tro på Köping och framtiden, säger Nordell.

  – Sveriges välstånd förutsätter framgångsrika och konkurrenskraftiga företag, säger Anna-Carin Ragnarsson, som är gruppledare för KD i Köpings kommun. Utan företag som skapar jobb och skatteintäkter har vi ingen välfärd. Det lokala företagsklimatet är helt avgörande för en kommuns utveckling och tillväxt.

  – Vi har föreslagit att Köping, precis som Kungsör, borde utarbeta en handlingsplan med mätbara mål. Kommunledningen har visat ointresse eftersom de avfärdar Svenskt Näringslivs mätning som felaktig och ovetenskaplig. Därför har vi Kristdemokrater bestämt oss för att skaffa oss en egen bild av hur Köpingsföretagen mår och hur de ser på framtiden, säger Ragnarsson.

  – Det är dags att Köping inspireras av Kungsör som visat att det går att snabbt vända utvecklingen. Kungsör har förbättrat sitt företagsklimat och på tre år klättrat från botten till ”topp hundra”. Där ska självfallet också Köping ligga, avslutar Lars-Axel Nordell.

  Undersökningen fortsätter fram till hösten. Minst 100 företag ska få komma till tals!

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  Lars-Axel Nordell, 070-7708310