• KD Köping gav 2,4 mkr mer till skolan i budget 2022

  Protokollsanteckning med anledning av Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022

  Verksamhetsplanen innehåller bl a besparingar på 500.000 kr gällande timvikarier i grundskolan.

  Vi Kristdemokrater avsatte 2,4 miljoner kronor mer än majoriteten i Utbildningsnämndens budgetram för 2022 och vi valde i vårt budgetalternativ att inte göra denna besparing på timvikarierna.

  Tyvärr föll dock vårt budgetalternativ i omröstningen till förmån för majoritetens, varför jag idag inte anser mig kunna yrka på att denna besparing på timvikarier kan genomföras.

  Köping den 23 november 2021

  Anna-Carin Ragnarsson (KD)