• Sammanfattande programpunkter för Köpings kommun 2019-2022

  Vi vill kämpa för:

  • att familjen ska tillåtas vara den viktigaste gemenskapen i samhället
  • att våra barn är trygga och utvecklas i förskolan, skolan och på fritids.
  • att vi ska kunna gå och cykla trygga på gator och torg.
  • att nya svenskar bättre integreras i samhället
   att Kolsva ska styras av dem som vill satsa på kommundelen.

  Vi ska nå dit genom:

  • att ge föräldrarna möjligheter att lättare kunna välja att vara hemma med sina barn.
  • att det tas rejäla tag så att skolorna är trygga utan langning, hot och våld.
  • att närpoliser uppmuntras att jobba i Köping och Kolsva så att vi åter får patrullerande polis med lokal kännedom.
  • att företagare slipper onödigt krångel så att de lättare kan ta emot praktikanter. Om invandrare varvar studier med praktik, skapas kontakter lättare samtidigt som kunskaperna i svenska stärks.
  • att Kolsvas politiker väljs direkt av väljarna vid valet 2022.

  Det här vill Kristdemokraterna också jobba för i Köpings kommun:

  1. Trygghet och kompetens ska vara ledord i kommunens verksamheter
  2. Bygga fler serviceboenden (liknande Tunadal),gärna med privat utförare.
  3. Max12barn i småbarnsgrupperna i förskolorna.
  4. Uppmuntra en friskola med alternativ pedagogik att starta i Köping.
  5. Elevgaranti att träffa skolsköterska/skolkurator inom ett dygn.
  6. Satsning på drogfria miljöer för ungdomar.
  7. SFI-undervisning ska kombineras med praktik.
  8. Kameraövervakning ska finnas på vissa noga utvalda platser.
  9. Busslinje Köping-Hallstahammar-Västerås
  10. Lokala miljövänliga lösningar av vatten och avlopp på landsbygden, bla vid norra Mälarstranden.
  11. Fler äldreboenden där det är lätt att vistas ute och ha husdjur.
  12. Att alla över 85år som vill ska kunna flytta in på ett äldreboende.
  13. Bättre anställningsvillkor så att folk vill jobba kvar i Köpings kommun.
  14. Kommunalt vårdserviceteam med uppgifter som avlastar vårdpersonalen.
  15. Utmaningsrätt och Lagen om valfrihetssystem, LOV ska tillämpas för att öka mångfalden av utförare inom olika kommunala verksamheter.
  16. Bättre cykelvägar i Köping och Kolsva.
  17. Cykelvägar från Himmeta, Odensvi, Munktorp samt Kungsör förbi Malmön.
  18. Utveckla Kolsva som turistort.