• Vilken kontroll har Köpings kommun av sin konstsamling?

  INTERPELLATION TILL KÖPINGS KOMMUN

  Den offentliga konsten är värd miljontals kronor. Den är inköpt med skattepengar i kommuner och regioner och består av tiotusentals verk. Men tyvärr har det visat sig att många kommuner och regioner har dålig koll på vad de äger och var konsten finns i den offentliga miljön.

  Det är vanligt att tavlor och skulpturer roterar eller alternerar mellan olika kommunala inrättningar och institutioner och i samband med det kan det vara svårt att hålla koll på de olika alstren. Det händer också att konst försvinner i samband med att personal slutar eller byter lokaler.

  Självklart måste kommunerna ha system som klarar av den typen av förändringar för att kunna ha koll på samlingarna och att se till så att inte konst försvinner. Det är angeläget att den offentliga sektorn på allvar inventerar, katalogiserar och tar ansvar för de alster man äger samt sätter in åtgärder mot det konstsvinn som eventuellt uppdagas.

  Mot bakgrund av hur situationen ser ut inom många kommuner med bristfällig koll på sin inköpta konstsamling vill jag ställa följande frågor till Kommunstyrelsens ordförande Annica Duán:

  1) Vilken kontroll har Köpings kommun av sin offentligt ägda konst?

  2) Hur mycket uppskattas kommunens konst vara värd?

  3) När gjorde Köpings kommun senast en totalinventering av sina konstsamlingar?

  Köping den 15 oktober 2021

  Anna-Carin Ragnarsson (KD)