• Statliga extrapengar till Köpings föräldrastödsprogram

  Vi gläder oss åt att Köping tillsammans med övriga Sveriges kommuner får dela på 100 miljoner kronor som ett extraanslag från staten till föräldrastödsprogram. Det är en post som vi är särskilt stolta över i den statsbudget som vi kristdemokrater förhandlade fram i höstas och som vann majoritet i riksdagen.De 100 mkr i extrasatsning 2022 fördubblas till 200 mkr de två kommande åren. Pengarna betalas ut av Skatteverket, tillsammans med övriga medel inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner. Utbetalningen sker månadsvis under året tillsammans med kommunalskattemedlen.

  Köpings kommun får 250.000 kronor extra till föräldrastödsprogram detta år och en halv miljon kronor 2023 och 2024. Därmed kan kommunen förstärka det viktiga föräldrastödet utöver det kommunen sedan tidigare har i sitt redan pågående arbete.

  Fördelen med denna hantering är att det inte behövs någon särskild rekvisition för att kommunerna ska få pengarna. De betalas ut automatiskt.Nackdelen är att staten inte ställer några särskilda krav om att dessa pengar bara får användas till att förstärka kommunernas föräldrastödsprogram.

  För oss kristdemokrater är det förstås prioriterat att dessa extra medel som nu går ut till kommunerna verkligen används till föräldrastöd och inte går till annat.

  Micke Frentz (KD)
  Jennie Jensen (KD)
  Rolf Råberg (KD)
  Astrid Lamprecht (KD)