• Dags börja använda Lagen om valfrihet (LOV) i Köping

  Kristdemokraterna och Centerpartiet i Köping har lämnat in en gemensam motion där de vill att kommunen ska börja använda Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom den kommunala vård och omsorgen.

  I motionen beskriver de båda partierna att kommunen med hjälp av LOV kan överlåta till brukaren att själv välja utförare av välfärdstjänster bland godkända leverantörer där syftet är att öka kvalitén och ge människor ökat inflytande över den omsorg de får.

  – Vi tycker det är rimligt att den som t ex får hemtjänst själv få avgöra vem man vill släppa innanför dörren till det egna hemmet och det är precis det som LOV handlar om. Att införa lagen om valfrihetsystem är viktig för att öka valfriheten, mångfalden och kvalitén inom den kommunala vård och omsorgen. Lika viktigt är det att få välja vad man behöver hjälp med. Dessa reformer kommer att öka Köpings attraktivitet för köpingsborna själva men också för dem som överväger att flytta hit, säger Anna-Carin Ragnarsson (KD).
  – En avgörande fördel med LOV är att de som ska utföra välfärdstjänster som t ex hemtjänst, särskilt boende för äldre eller verksamhet inom LSS, inte ska kunna konkurrera med ett lågt pris. I LOV är det bara kvalitén som det går att konkurrera om. Priset fastställt på förhand utifrån kommunens egna kalkyler baserade på den egna verksamheten, säger Jenny Adolpsson (C)
  – Det är inte enbart vårdtagarna själva som blir vinnare med LOV-reformen genom ökad valfrihet och flexibilitet. Det ger samtidigt möjligheter för fler entreprenörer att starta, driva och utveckla välfärdsföretag i kommunen och i dess närområde. Det ger ökade skatteintäkter samtidigt som det ger anställda fler arbetsgivare att välja mellan vilket är positivt, säger Anna-Carina Ragnarsson (KD)

  – Västerås är en av de 160 kommuner i Sverige som infört LOV. I dessa kommuner bor 75% av Sveriges befolkning. Ytterligare 21 kommuner har beslutat men ännu inte börjat tillämpa LOV. Det är rimligt att också Köpings kommun kan erbjuda sina kommuninvånare dessa tjänster inom ramen av detta valfrihetssystem, säger Jenny Adolpsson (C)

  För mer information:
  Anna-Carin Ragnarsson, 076-336 58 94
  Jenny Adolphsson, 070-201 81 81