• Kan Familjecentralen jobba med hemmasittarna?

  Vi har skolplikt i vårt land och ändå beräknas över 5.000 elever vara sk hammasittare, som av olika anledningar inte går till skolan varje dag utan sitter hemma.

  Detta är en mycket allvarlig utveckling där det kan handla om olika orsaker allt ifrån elevens hemmiljö och studiemiljön i skolan till elevens begåvningsförutsättningar eller neuropsykiatriska diagnoser.

  Dessa elever som inte klarar av att gå till skolan för få den utbildning de så väl behöver och som de har rätt till finns också i Köpings kommun. Malmaskolan i Kolsva är ett exempel där de sedan länge bedrivit ett omfattande elevhälsoarbete för att eleverna ska få det stöd de har rätt till och få hemmasittare tillbaka till skolan.

  Föräldrarna har alltid huvudansvaret för att barnen kommer iväg till skolan men skolan och elevhälsan har nyckelroller i att ta reda på, följa upp och stödja eleverna och arbeta för en positiv och stödjande skolmiljö. Inom hälso- och sjukvården finns andra mycket viktiga kompetenser att kunna använda för att hjälpa hemmasittarna.

  I början av januari invigdes Familjecentralen i Köping som är ett samarbete mellan Kolsva kommun och Regionen med hela sin kompetens inom hälso- och sjukvården.

  Köpings kommun borde snabbutreda om Familjecentralen skulle kunna spela en central och avgörande roll i arbetet med att stödja, hjälpa och få tillbaka de elever som har fastnat i att vara hemmasittare.

  Anna-Carin Ragnarsson (KD)