• Se över grundstödets andel av det kommunala partistödet

  Det kommunala partistödet ska syfta till att stärka de politiska partierna i den kommunala demokratin. Fram till 1992 fördelades partistödet enbart utifrån det antal mandat respektive parti hade i kommunfullmäktige.

  Men eftersom alla partier i en kommun har lika många medborgare att nå ut till infördes från och med 1992 dels ett grundstöd lika för alla partier och ett mandatstöd som baseras på antalet mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige.  Man talade om att nivån för grundstödet inte får vara av ringa art och i kommunallagen uttrycks det med att stödet inte får utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.

  Grundstödet andel av det totala partistödet varierar mellan kommunerna. I Köping utgör grundstödet 5% av partistödet medan Arboga har ett grundstöd på 41% och Kungsör på 46 %.  Söderhamn, är en kommun som Köping ofta jämför sig med, har ett grundstöd på 26%. Andra jämförbara kommuner är Ulricehamn med 38% grundstöd och Nynäshamn 33% grundstöd.

  Med 5% i grundstöd som Köping idag tillämpar får partierna följande partistöd:
  S: 468 431 kr, SD: 289 917 kr, M: 213 411. kr, C: 111 403 kr, V: 111 403 kr, KD: 60 399 kr och L: 60 399 kr.

  Skulle grundstödet i Köping ligga på samman nivå som i Kungsör, dvs 46%, skulle partistödet vara:
  S: 345 374 kr, SD: 245 900 kr, M: 202 000 kr, C: 144 426 kr, V: 144 426 kr, KD: 115 434 kr och L:115 434 kr.

  Partier med många mandat som S, SD och M gynnas av det låga grundstödet medan övriga fyra partier missgynnas.

  Det kan säkert råda delade meningar om vilken grundstödsnivå som otillbörligt gynnar eller missgynnar de olika partierna. Utgångspunkten bör ändå vara att alla partier har lika många kommuninvånare att nå och därmed bör alla partier i Köping ha ett betydligt större grundstöd än vad fallet är idag.

  Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi

  att   partistödet i Köping ses över under 2019 med syfte att låta grundstödet utgöra en betydligt större andel av det kommunala partistödet.

  Köping den 14 februari 2019

   

  Anna-Carin Ragnarsson (KD)                        Jenny Adolphsson (C)