• Stoppa vildsvinen

  Uttalande från Kristdemokraternas distriktsårsmöte
  i Fagersta lörd 15 nov 2019

  Kristdemokraterna i Västmanland uppmanar regeringen att sätta in tydliga åtgärder för att stoppa vildsvinsstammens explosionsartade utveckling i vårt land.

  Uppskattningsvis finns det idag ca 350.000 djur men det kan också röra sig om upp till 500.000, medan avskjutningen ligger på ca 100.000 per år.

  Vildsvinen orsakar stora skador på åkrar, slåttervallar, golfbanor, kyrkogårdar, parker, trädgårdar mm. Dessutom orsakar de drygt 7.000 trafikolyckor per år, vilket innebär att det varje dag sker ett 20-tal viltolyckor med vildsvin.

  Kristdemokraterna har i sitt alternativ till statsbudget avsatt 100 miljoner kronor mer än regeringen på att stoppa vildsvinens framfart. Vi anser att reglerna måste ändras så att en drabbad bonde som fått sin skörd förlorad p.g.a. vildsvin får ersättning av staten, på samma sätt som gäller när skadorna är orsakade av sk skyddsvärda djurarter.

  Dessutom måste de hinder som finns idag tas bort så att vildsvinsköttet lättare når till restaurangerna och till butikernas köttdiskar och att vi därmed kan få en fungerande marknad för viltsvinskött även i Sverige.

  Trikintest är obligatoriskt för att få sälja vildsvinskött i vårt land. För att stimulera avskjutningen till betydligt fler än dagens 100.000 djur per år har Kristdemokraterna föreslagit att gratis trikintester ska införas.

  Vi har också jobbat för att jägaren borde kunna få sälja det godkända köttet direkt till kund utan att behöva gå via dagens vilthanteringsanläggningar, som ofta gör det onödigt krångligt. Denna förenkling är nu på gång från livsmedelsverkets sida, vilket vi välkomnar.

  För att underlätta vildsvinsjakt som ofta sker nattetid används en metod som heter åtling. Det är en godkänd metod där djuren lockas med hjälp av mat till olika åtelplatser.

  Däremot måste den omfattande utfodringen av vildsvin som idag förekommer stoppas. Utfodringen bidrar aktivt till att stammen växer snabbare.