• KD föreslår i en Motion: Nysatsning på odlingslotter i Köping

  Koloniträdgårdar har funnits i Sverige allt sedan slutet av 1800-talet. Flertalet städer i vårt land har kolonilotter med byggrätt, eller odlingslotter utan byggrätt, utanför sina stadskärnor. Idag finns drygt 25.000 koloniträdgårdsodlare i vårt land.

  Under mellankrigstiden bidrog koloniträdgårdarna till den svenska livsmedelsförsörjningen i våra städer. Idag går koloniträdgårdsrörelsen mot en ny vår med ett ökat miljötänkande, självförsörjning och ekologisk odling. Den ökade invandringen har också lett till utveckling av projekt med stadsnära odling för kunskap och kontakt mellan generationer och olika kulturer.

  I Köpings kommun finns två koloniträdgårdsområden. Vi har dels Kolsva Gisslarbo Koloniförening som på 50-talet byggdes upp intill Hedströmmen norr om Kolsva tätort och som idag har 38 friköpta och bebyggda tomter. Det beskrivs som en oas med en stuga och möjligheter att odla frukter, bär och grönsaker.

  Dessutom hyr kommunen för en billig peng ut odlingslotter intill Kölstaån i Sylta utanför Köpings tätort. Sommartid tillhandahåller kommunen några handpumpar för att pumpa upp vatten från ån för bevattning av odlingslotterna. Dessutom ställer kommunen upp med en sk bajamaja. Kommunen har beslutat att snygga upp området och ge plats för en strandpromenad längs ån samtidigt som området byggs ut till 180 odlingslotter.

  Det är välkommet att kommunen utvecklar, bygger ut och stramar upp användningen av området med odlingslotterna intill Kölstaån, som ger bilister på E-18 som närmar sig Köping det första viktiga intrycket av vår stad.

  I samband med denna satsning bör även en bättre och stabilare vattenförsörjning ordnas med flera tappställen till odlingslotterna. Det bör även ordnas en bättre yta för att parkera bilar intill området. Dessutom vore det lämpligt att sätta upp en snygg avskärmning i form av staket, plank eller planterad häck mot E-18.

  Intresset framförallt för de som bor i lägenhet att kunna odla frukter, bär och grönsaker på ett rimligt avstånd från köpings tätort är dock större än de 180 odlingslotterna som kommer att finnas. De som redan hyr en lott vill gärna behålla den och nytillkomna intresserade får ställa sig i kö och förhoppningsvis få hyra en odlingslott i framtiden.

  Därför anser vi att kommunen bör avsätta ytterligare ett område på ett rimligt avstånd från köpings tätort för att anlägga odlingslotter alternativt kolonilotter. Självfallet bör kommunen innan projektering ta in intresseanmälningar från kommuninvånarna.

  Mot bakgrund av detta föreslår vi Köpings kommun besluta

  att   förbereda för ytterligare ett område med odlingslotter eller kolonilotter i kommunen, samt

  att   i samband med den beslutade ombyggnationen av odlingslotterna i Sylta ordna med bättre vattenförsörjning, utökade parkeringsmöjligheter samt iordningsställande av en snygg avskärmning av området med staket, plank eller planterad häck mot E-18.

  Köping den 1 juni 2020
  För Kristdemokraternas kommungrupp

  Anna-Carin Ragnarsson

  Salah Rasho

  Per Norin

  Kenth Lucas