• Jodå, Köping kan bättre!

  Replik till Elizabeth Salomonsson om Köpings företagarklimat

  Jag kan förstå att det är smärtsamt för Elizabeth Salomonsson att efter 37 år som KS-ordförande tvingas konstatera att kommunens företagare ger Köpings kommun underkänt i hur kommunen hanterar frågor om företagande och näringsliv.

  Däremot har jag svårt att förstå hur hon, istället för att ta till sig av kritiken och bemöta den på ett sakligt och konstruktivt sätt, väljer att slå ifrån sig och anklaga oss Kristdemokrater för att svartmåla, när vi berättar vad vi fått fram vid våra företagsbesök.

  Det går inte att åstadkomma några samhällsförändringar genom att, som strutsen sägs göra, stoppa huvudet i sanden och hoppas att faran går över av sig själv. Salomonssons oförmåga att lyhört ta till sig kritik från Köpings företagare förvånar.

  Köpings näringslivsavdelning uppger att de gör ett 30-tal företagsbesök per år. Det innebär att flertalet företag aldrig fått besök medan många som fått besök saknar någon form av återkoppling, att besöken leder till förändring. Nu efterlyser Salomonsson att företagen kontaktar kommunen och berättar vad de är missnöjda med, vilket kommunledningen tydligen inte känner till.

  Kristdemokraterna i Köping har hittills i år intervjuat ett 90-tal företagare som gett oss kunskap, insikt och en överblick över villkoren för Köpings företagare. Vi har fått ett oerhört positivt mottagande av de företag vi besök. Vi räknar med att göra ca 130 företagsbesök med dokumenterade djupintervjuer innan vi presenterar en intressant och omfattande rapport senare i år.

  Vi gör denna företagsturné för att företagarna ska få komma till tals och ge oss sin bild av hur det är att vara företagare i Köping. Det är viktigt eftersom kommunledningens bild skiljer sig markant från den bild som framträder i Demoskops attitydundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

  Köping har år efter år tappat i ranking, senast tappade kommunen 38 placeringar och hamnade på plats 252 bland Sveriges 290 kommuner. Alla kommuner deltar i samma undersökning och därför är den inbördes jämförelsen relevant. Andra kommuner, som Kungsör, Arboga och Hallstahammar vill förbättra sin placering utom Köping. Istället ifrågasätts metodiken (som bygger på 36 olika enkätfrågor samt statistik frän Statistiska Centralbyrån, SCB och Upplysningscentralen, UC).

  Vi kan inte stillatigande se på hur kommunen backar, vi måste vända utvecklingen. Det håller inte att hävda att det inte behövs nån särskild näringspolitisk strategi med tydliga utvärderingsbara mål eftersom alla företagare som kommunen har kontakt med påstås vara så nöjda. Ett påstående som är både naivt och direkt verklighetsfrånvänt.

  Vår kritik bygger på fakta som vi fått veta vid våra intervjuer och som till stor del bekräftar det som framkommit i kommunrankingen. Elizabeth Salomonsson kommenterar inte vår sakligt stödda kritik. Istället anklagar hon oss för att svartmåla. Vi bedriver verkligen ingen kampanj mot Köping som hon anklagar oss för. Vi älskar Köping och vi är övertygade om att Köping kan bättre, men då kräver det en annan politik med visioner för framtiden och en tydlig näringspolitisk strategi som säkrar välfärden och jobben, en politik för utveckling och framtidstro.

  Köping har ett utomordentligt geografiskt läge och helt fantastiska företagare som samarbetar i bästa ”gnosjöanda”. Det är företag som vill växa och bygga ut sin verksamhet, men tyvärr berättar ett flertal företag att de saknar stöttning från kommunens sida och känner sig motarbetade. I Svenskt Näringslivs enkät från i våras framgår att var tredje Köpingsföretag (32 procent) uppger att de övervägt att flytta till en kommun med bättre företagsklimat. Skulle detta ske vore det ett dråpslag mot Köping. Det får bara inte ske.

  Ett antal företagare talar om att det finns en tystnadskultur i Köping. Det gäller att inte sticka ut och komma på kant med kommunen. Därför undviker de att framföra kritik även om det skulle behövas. Detta är en minst sagt oroande utveckling.

  Jag vill uppmana fler med olika bakgrund att delta i den viktiga näringspolitiska debatten. Det gäller både företagare och andra kommuninvånare som vill se en positiv utveckling för vår kommun.

  På riksplanet vill Moderaterna och Liberalerna framstå som näringslivsvänliga. Det är anmärkningsvärt att Moderaterna och Liberalerna i Köping inte har en offentlig åsikt om näringsklimatet i Köping. Detta fastän de ingår i styret av vår kommun.