• Kristdemokraterna vill bygga bostäder nära vatten i Köping

  PRESSMEDDELANDE
  2022- 09 – 21

  Kristdemokraterna vill bygga bostäder nära vatten i Köping

  Flera Västmanlandskommuner har redan utnyttjat möjligheten att i sin översiktsplan peka ut attraktiva strandnära områden för att få dispens från det generella strandskyddet och på så vis kunna bygga bostäder, men inte Köping.

  I en motion till Köpings kommun föreslår KD att också Köping ska jobba för att få rättigheter att kunna få igång bostadsbyggande intill Mälaren eller andra sjöar och vattendrag i kommunen. Det handlar om att välja ut några lämpliga strandnära områden där det idag råder strandskydd.

  – Många vill idag bo nära vatten men möjligheterna att hitta strandnära tomter är inte det lättaste, säger Kristdemokraternas gruppledare i Köpings kommun, Anna-Carin Ragnarsson.
  – Idag är det inte ovanligt att folk jobbar i Köping men bor och betalar skatt i andra kommuner som t ex Västerås, Eskilstuna, Örebro, Kungsör, Arboga och Hallstahammar. Vi måste göra det intressant att inte bara jobba i Köping utan också flytta hit och bosätta sig här. Därför vill vi att kommunen ska arbeta aktivt för att hitta attraktiva strandnära tomter, säger Anna-Carin Ragnarsson.

  Kristdemokraten Per Norin påpekar att det framförallt är i storstäderna som omfattande strandnära bebyggelse kan vara ett problem, medan det i glesbygden finns gott om plats för nybyggnation med en hel del sjöar och andra vattendrag.

  – Andelen bebyggd mark utmed stränder ligger i Stockholmsområdet på 60-70 procent medan siffran i små kommuner enbart ligger på någon eller några få procent. Att bygga och utveckla strandnära fastigheter som inte ligger nära annan bebyggelse bör betraktas som landsbygdsutveckling. Därför bör det vara möjligt att uppföra strandnära en- eller flerbostadshus i lågt exploaterade områden även där det generella strandskyddet på 100 meter idag tillämpas.

  – Vi anser att Köping i sin översiktsplan snarast möjligt ska peka ut ett antal områden för Landsbygdsutveckling i strandnära läge, sk LIS-områden, så att bostadsbyggande där ska kunna komma igång. Detta kommer att öka kommunens attraktionskraft och främja landsbygdens utveckling, säger Per Norin.

  För mer info
  Anna-Carin Ragnarsson 076-3365894
  Per Norin 070-6083916