• Nu kan kommunernas tvångsanslutning vara på väg att upphöra

  Debattinlägg publicerad i Magazin24 i oktober 2020

  Jag var under tio år ledamot av Sveriges riksdag. För fyra år sedan, den 22 sept 2016, ställde jag en fråga i den TV-sända frågestunden till dåvarande Miljöminister Karolina Skog om vatten- och avloppslagstiftningen.

  Bakgrunden var att 23 kommunalråd från olika delar av landet och från olika partier en tid innan påtalat att lagstiftningen för vatten och avlopp blivit ett allvarligt hinder för bostadsbyggande utanför tätorter.

  Jag påtalade att anläggningslagen krockar med vattentjänstlagens krav om att det alltid ska vara kommunalt ansvar för vatten och avlopp i större sammanhang. Att hantera konsekvenserna av att lagarna krockar innebär att byggnation med detaljplan utanför tätorter i praktiken omöjliggörs och försvårar åtgärdandet av ett stort antal ej godkända avlopp.

  Jag frågade vad regeringen tänkte göra åt detta och fick ett mycket positivt svar som gick ut på att regeringen hade blivit uppmärksammad på problemet och att hon hade för avsikt att återkomma i frågan.

  Anders Grönvall fick därefter uppdraget att utreda frågan och i maj 2018 överlämnade han betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster, SOU 118:34 till regeringen. I detta betänkande föreslås bl a att tvångsanslutningen till kommunala vatten och avloppsanläggningar skall upphöra. Detta gav många boende på Norr Mälarstrand i Köping, som motsatt sig anslutning till kommunalt VA, stora förhoppningar om att kunna lösa avloppsfrågan genom gemensamhetsanläggningar eller moderna enskilda reningsanläggningar.

  Efter sedvanlig remissrunda till kommunerna och andra berörda myndigheter under hösten samma år har vi sedan väntat på att regeringen skulle komma med sitt lagförslag om hållbara vattentjänster.

  I januari 2020 aviserade regeringen att efter sommaren vara klar med sitt lagförslag om hållbara vattentjänster. Nyligen har regeringen lovat att lägga sin efterlängtade proposition på riksdagens bord i december 2020.

  Nu knyts stora förhoppningar till detta lagförslag som, om det följer Anders Grönvalls utredningsförslag, kommer att ge ökad valfrihet och flexibilitet och samtidigt bilägga årslånga konflikter mellan fastighetsägare och kommun i såväl Köping som på många andra platser i landet.

  De boende på Norr Mälarstrand i Köping kan fortfarande hoppas på att slippa anslutning till kommunalt VA.

  Lars-Axel Nordell (KD),
  Ledamot av Samhällsbyggnadsnämnden i Köping