• Förbättra skolresultaten i Köping

  Pressmeddelande
  2020-10-12

  Kristdemokraterna i Köping har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit åtgärder för att förbättra skolresultaten i kommunen. De hänvisar till Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun 2019” där Köping har gått bakåt och hamnat på plats 239 bland landets 290 kommuner. När det gäller andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning återfinns Köping på plats 275 av 290.

  För att förbättra skolresultaten har Kristdemokraterna några konkreta förlag. Dels föreslår de att en elevhälsogaranti införs där varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan inom 24 timmars arbetsdag via chat eller i personligt möte.

  Kristdemokraterna vill även införa aktivt skolval och göra det enkelt att på kommunens hemsida jämföra skolor för att underlätta valet av skola.

  – Köping behöver ta intryck av framgångsrika arbetssätt i andra kommuner för att utveckla det egna kvalitetsarbetet. Vi vill ge de kommunala skolorna större möjligheter att styra verksamheten och påverka resultatet genom intraprenad. Det är en driftform inom offentlig sektor med större befogenheter att styra över den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten, säger Anna-Carin Ragnarsson som är gruppledare för Kristdemokraterna i Köpings kommun.

  I motionen lyfter partiet frågan om att det också borde finnas en friskola i Köping.
  – Köpings majoritetspartier har sagt att de är positiva till en friskoleetablering men vi kan ännu inte se att det hänt något, säger Per Norin, vice ordförande i KD Köping.

  – Det räcker inte att bara sitta och vänta på att någon skall knacka på rådhusporten med beskedet att de vill starta en friskola i Köping. Eftersom kommunledningen tidigare haft en så avog inställning till friskolor krävs att kommunen, om de menar allvar, kontaktar ett stort antal fristående aktörer på skolområdet och undersöker intresset att etablera friskola i vår kommun, avslutar Per Norin

  För mer info:
  Anna-Carin Ragnarsson tel 076-3365894
  Per Norin tel 070-6083916