• KD-budget för trygghet, tillväxt och företagande i Köping

  Pressmeddelande
  Köping den 10 juni 2021

   

  – Köping har alla förutsättningar att växa till 35.000 invånare men då krävs det framtidstro och engagemang i kommunledningen, säger Anna-Carin Ragnarsson, gruppledare för KD Köping.

  Hon framhåller att KD:s alternativ till kommunbudget för Köping är en budget för ökad inflyttning med fler som bor här och betalar skatt, ökad trygghet på gator och torg och större valfrihet att välja boende, hemtjänst och vilken skola man vill att ens barn ska kunna få gå i.

  – Köping måste få bli bättre på att ta till vara företagsamheten, att bemöta och stötta företagare som vill utveckla sin verksamhet. Företag som vill bygga ut och bygga nytt. Det är företagen som skapar jobb och pengar till vård, skola, omsorg. Köping har fantastiska företag som måste få möjligheter att utvecklas och växa. Vi säger ja till boende nära vatten och nej till tvångsanslutning av fastigheter till kommunalt vatten och avlopp,

  – Vi har i vårt budgetalternativ valt att satsa extra pengar på fler trygga stråk i Köping med kommunala ordningsvakter, ökad kameraövervakning och där vi också vill att patrullerande polis ska vara en naturlig del av stadsbilden, säger Per Norin, från KD:s kommungrupp, som påpekar att han gärna ser att ett lokalt poliskontor kan etableras i centrala köping.

  – Vi gläder oss åt att majoritetspartierna valde att inte avveckla familjedaghemmen i vår kommun. Vi gläder oss också åt en kommande äldresatsning på 4,35 miljarder genom ett initiativ i riksdagen av KD, M och V. Det innebära 13 viktiga miljoner till att stärka äldreomsorgen i Köping.

   

  KD kommunbudget köping 2022

  Jämförande Budget 2022 Köpings kommun