• KD och C vill ha mer närproducerat i Köping

    – Vill vi som bor i Köping att våra butiker och företag ska finnas kvar i Köping måste vi handla lokalt. Vi anser också att Köpings kommun skall handla en större andel närproducerade livsmedel till våra offentliga måltider inom förskola, skola och äldreomsorg. Det säger Anna-Carin Ragnarsson, gruppledare för Kristdemokraterna i Köpings kommun, som tillsammans med Centerpartiets Jenny Adolphsson motionerat om att utveckla arbetet med upphandling av närproducerade livsmedel till kommunens offentliga måltider.

    – Det finns goda exempel på kommuner i Östergötland och Värmland som använder delad upphandling som krav och tillämpar en pedagogisk motivering till dessa inköp. Barnen får varje år besöka de aktuella produktionsanläggningarna i kommunen och dess närhet. Detta har resulterat i tillgång till bra och säker mat av hög kvalitet. Till detta kommer att det ger en extra guldkant i äldreomsorgen. säger Anna-Carin Ragnarsson (KD).
    – Svensk livsmedelsproduktion har hög kvalitet, god djurhållning, hög miljömedvetenhet och EU:s lägsta antibiotikaanvändning, framhåller Jenny Adolphsson (C). Köping har inlett ett arbete med lokal och regional upphandling av bl a frukt och grönt, mjöl samt kött med tydliga krav på djurhållning. Nu vill vi att det ska öka. Lokal upphandling ger ökad leveranssäkerhet, det ger ökade kunskaper om var maten kommer ifrån, hur den odlas och sedan tillagas. Det ger en levande landsbygd med ökad biologisk mångfald och ett mer diversifierat landskap. Det gynnar lantbrukare och andra företagare i närområdet och ger arbetstillfällen på den lokala landsbygden, understryker Jenny Adolphsson (C).