• Nu måste Köpings kommun inse allvaret!

  En debattartikel i lokalmedia tillsammans med Köpingsföretagare

  För att bryta Köpings nedåtgående trend i Svenskt Näringslivs ranking föreslår vi att kommunen sätter sig ner med företagen och utarbetar en näringspolitisk strategi. Denna skall radikalt förbättra Köpings företagsklimat, med målet att ligga i nivå med grannkommunerna Kungsör och Arboga.

  Kommunen ansvarar för den viktiga välfärden. Men utan företag som ger jobb och skattepengar har vi inga pengar till vård, skola, omsorg. Kommunen ska sköta ”markberedningen” så att Köping har en bra och näringsrik jordmån, där företagen och jobben kan blomstra. Därför är näringspolitiken kommunens viktigaste uppgift.

  När KD Köping i fjol genomförde sin företagsturné med timslånga djupintervjuer med 130 Köpingsföretagare blev det tydligt att det finns en utbredd tystnadskultur, där företag inte vågar framföra konstruktiv kritik till den egna kommunen. De vill inte riskera att komma på kant med kommunen. Däremot vågar de vara tydliga när de anonymt svarar på enkäten från Svenskt Näringsliv.
  Köpings kommun måste ta initiativ för att förbättra dialogen, bygga tillit och bryta den tystnadskultur som idag försvårar kontakten med näringslivet. Kommunen måste gå från att vara en myndighet till att bli ett stödjande serviceorgan med myndighetsansvar.
  Var tredje Köpingsföretag som i fjol svarade på enkäten uppgav att de övervägt att flytta sitt företag till en annan kommun med ett bättre företagsklimat. Om var tredje företag skulle välja att flytta skulle det vara ett dråpslag för Köping. Det får bara inte inträffa.

  Företagarna i Köping är också de i länet som upplever att deras verksamhet påverkas mest av brottslighet och otrygghet. Detta är en mycket oroande utveckling som måste tas på fullaste allvar. Insatser måste sättas in för att komma till rätta med denna negativa utveckling.

  Närmare 4.000 personer har sin arbetsplats i Köping men bor och betalar skatt i andra kommuner. Flertalet av kommunens högre chefer och många chefer vid köpingsföretag bor i andra kommuner. Det bör vara en angelägenhet för Köping att arbeta proaktivt för att erbjuda ett stort antal såväl byggbara bostadstomter som industritomter. Med ökat antal invånare får vi också fler som betalar skatt i Köping.

  Det nuvarande styret i Köpings kommun måste ta Svenskt Näringslivs mätning på allvar och inte slå ifrån sig och säga att den är felaktig och att de inte tror på den. De måste inse att Köping mer än någonsin behöver en tydlig näringspolitiskt strategi med tydliga mål. Om fem år måste Köping ligga på topp 100-listan i ranking bland Sveriges 290 kommuner. För att en sådan plan ska bli framgångsrik måste den tas fram tillsammans med kommunens företagare.

  Köping den 26 maj 2021

  Mathias Axelsson, Ordförande Företagarna Västra Mälardalen
  Astrid Lamprecht, Ordförande Kolsva Företagarförening
  Micke Frentz, Företagare, Köping
  Fia Larsson, Företagare, Köping
  Kent Nilsen, Företagare, Köping
  Lars-Axel Nordell, Ordförande KD Köping