• Årsmöte med framtidsplaner

    KD Köping hade lördag 24 feb 2024 sitt årsmöte med val av styrelse för partiavdelningen samt ombud till distriktsårsmötena, höst och vår. En verksamhetsplan och budget för 2024 fastställdes med ambitionen att arbeta mer med den lokala politikutveckling och att fortsätta växa i antal medlemmar och i opinionen. 

    Styrelsen för KD Köping 2024

    Anna-Carin Ragnarsson valdes till ordförande och Lelle Ångman till vice ordf. Till sekreterare valds Margareta Widarsson. Övriga ledamöter i styrelsen är Tommy Svanborg och  Astrid Lamprecht (kommunalråd) och Lars-Axel Nordell (Gruppledar)

    Tre ersättare valdes till styrlesen. Det blev Ingrid Broman Mustafa Al-bayati (nyvald) och Joakim Sjögren (nvvald).