• I dag flyttar friidrotten in i Sollentunamässan

  I väntan på den nya friidrottshallen på Sollentunavallen har Sollentuna kommun nu skapat tillfälliga träningslokaler för friidrotten.

  Pressmeddelande

  Det råder idag brist på idrottsanläggningar i Stockholmsregionen och Sollentuna kommun möter behovet genom nya satsningar. I Opels gamla utställningshall vid Sollentunamässan har en stor friidrottshall på 70 x 25 meter anlagts med längdhoppsbana, två höjdhoppsytor, sex löparbanor på 60 meter och plats för kulstötning.

  För Tu...

 • Nu är det klart med 800 nya bostäder i Väsjön!

  Detaljplanen för Väsjön Mellersta har nu vunnit laga kraft i Mark- och miljööverdomstolen. Under våren påbörjar kommunen förberedande arbeten för ett nytt flerbostadshusområde som omfattar cirka 800 bostäder med beräknad inflyttning 2018.

  – Vi lever i en expansiv region där vi vill bidra till att det byggs bostäder. Nu har vi fått ett godkännande av en av våra viktiga detaljplaner. Överklagande av detaljplaner har försenat byggstarten med många års på grund av processande i dom...

 • Studentlägenheter i Rotebro ska komma först

  Plan- och exploateringsutskottet i Sollentuna beslutade på tisdagen att kommunledningskontoret ska prioritera framtagandet av studentbostäder i Rotebro.

  – Sollentuna är, inte minst på grund av tillgången till kommunikationer, en bra kommun för studenter att bo i, säger Carlos Romero (KD), ersättare i plan- och exploateringsutskottet.

  I början av 2013 beslutade plan- och exploateringsutskottet att ändra detaljplanen av Ritsalen i centrala Rotebro, detta för att möjliggöra byggand...