I dag flyttar friidrotten in i Sollentunamässan

I väntan på den nya friidrottshallen på Sollentunavallen har Sollentuna kommun nu skapat tillfälliga träningslokaler för friidrotten.

Pressmeddelande

Det råder idag brist på idrottsanläggningar i Stockholmsregionen och Sollentuna kommun möter behovet genom nya satsningar. I Opels gamla utställningshall vid Sollentunamässan har en stor friidrottshall på 70 x 25 meter anlagts med längdhoppsbana, två höjdhoppsytor, sex löparbanor på 60 meter och plats för kulstötning.

För Turebergs friidrottsklubb innebär de nya lokalerna ett lyft:

– För oss i Tureberg Friidrottsklubb innebär den tillfälliga hallen en fantastisk förbättring. Att vi har tillgång till hallen veckans sju dagar gör att vi kan erbjuda alla våra grupper träning inomhus, säger Per Bäck, ordförande Turebergs Friidrottsklubb.

Den tillfälliga friidrottshallen är en av flera satsningar på idrottsanläggningar från Sollentuna kommun. En annan stor satsning är den nya friidrottshallen på Sollentunavallen som beräknas stå klar om två år.

– Genom att erbjuda friidrotten nya lokaler skapar vi utrymme andra föreningar och sporter i Häggvikshallen. Vi lägger ett vanligt sportgolv där för att anpassa hallen till inomhussporter i stället, säger en nöjd Magnus Ramstrand (KD), kultur- och fritidsnämndens ordförande.

Välkommen till invigningen!

Den tillfälliga friidrottshallen invigs i dag torsdag 30 januari kl. 16.30-17.15.
Invigningstalare är kultur- och fritidsnämndens ordförande Magnus Ramstrand (KD) och Per Bäck, ordförande Turebergs Friidrottsklubb.

För mer information:
Niklas Roos af Hjelmsäter, chef för kultur- och fritidskontoret, tfn 08- 579 228 92
Magnus Ramstrand (KD), kultur- och fritidsnämndens ordförande, tfn 0739-152 141

 

Uppdaterat:

Här är bild från invigningen, där Magnus Ramstrand (KD), tvåa från höger, invigningssprang i som synes hård konkurrens:

Sex löpare på löparbana.


Nu är det klart med 800 nya bostäder i Väsjön!

vasjon

Detaljplanen för Väsjön Mellersta har nu vunnit laga kraft i Mark- och miljööverdomstolen. Under våren påbörjar kommunen förberedande arbeten för ett nytt flerbostadshusområde som omfattar cirka 800 bostäder med beräknad inflyttning 2018.

Magnus Ramstrand (KD)– Vi lever i en expansiv region där vi vill bidra till att det byggs bostäder. Nu har vi fått ett godkännande av en av våra viktiga detaljplaner. Överklagande av detaljplaner har försenat byggstarten med många års på grund av processande i domstol. Nu kan vi gå in i skarpt läge, säger Magnus Ramstrand, gruppledare för Kristdemokraterna i Sollentuna kommun.

Som en del i den växande Stockholmsregionen ska Sollentuna bygga och utveckla den nya stadsdelen Väsjön i Edsberg med 3 000 nya bostäder. Väsjön kommer att erbjuda ett stort urval av boende i småhus, radhus och flerbostadshus i olika upplåtelseformer. Området kommer att ha ett unikt utbud av aktiviteter och naturupplevelser i Väsjöbacken, på Edsbergs sportfält och i angränsande naturreservat och sjöar.

– Väsjöområdet kommer att bli ett av våra mest attraktiva bostadsområden med närhet till natur och idrottsanläggningar. Jag tror att området kommer att bli ett av de mer attraktiva i hela Stockholmsregionen, säger Magnus Ramstrand, ledamot av kommunstyrelsen, säger Magnus Ramstrand.

Att detaljplanen för Väsjön Mellersta vunnit laga kraft innebär att kommunen som fastighetsägare kan påbörja tävlingar för markförsäljning av de första 800 bostäderna under hösten. Bostadsbyggandet beräknas komma igång under 2016 med första inflyttning under 2018. I området kommer det även att byggas en ny skola, förskolor, äldreboende och annan service.

 


Studentlägenheter i Rotebro ska komma först

Plan- och exploateringsutskottet i Sollentuna beslutade på tisdagen att kommunledningskontoret ska prioritera framtagandet av studentbostäder i Rotebro.

Carlos Romero (KD).– Sollentuna är, inte minst på grund av tillgången till kommunikationer, en bra kommun för studenter att bo i, säger Carlos Romero (KD), ersättare i plan- och exploateringsutskottet.

I början av 2013 beslutade plan- och exploateringsutskottet att ändra detaljplanen av Ritsalen i centrala Rotebro, detta för att möjliggöra byggandet av studentlägenheter. Enligt det beslut som utskottet nu har fattat ska planeringen av studentbostäderna genomföras parallellt med detaljplanearbetet för att möjliggöra byggstart så snart den nya detaljplanen har antagits.

– Stockholmsområdet är i stort behov av fler studentlägenheter. Sollentuna vill bidra till att fler lägenheter byggs och vi är beredda att prioritera frågan i budgeten och därmed möjliggöra att byggnationen påbörjas så snart det är möjligt, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i plan- och exploateringsutskottet.

– Inom kort kommer 128 studentlägenheter att byggas i centrala Tureberg. Vår ambition är ett studentbostäderna ska byggas nära pendeltågstationerna. Det kriteriet uppfyller även de bostäder som planeras i Rotebro, säger Per Gibson (FP), vice ordförande i plan- och exploateringsutskottet.

På sikt räknar kommunledningskontoret med att projektet ska generera ett överskott då Sollentuna kommun äger den mark som bostäderna ska byggas på. Marken ska upplåtas till annan aktör som ska genomföra byggnationen. Preliminär byggstart är halvårsskiftet 2015.

 

För mer information:
Jan Fjellstedt, politisk sekreterare
073-915 16 75