Sollentuna rekordklättrar i miljöranking

Idag presenterades tidningen Miljöaktuellts årliga rankning av Sveriges kommuner ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Sollentuna får plats 24 i årets rankning, vilket är en stor förbättring jämfört med 2013 då Sollentuna rankades som nummer 80 av 290 kommuner.

– Det är glädjande att vi ser ett resultat av det fokus på miljö- och klimatfrågorna vi har i den styrande majoriteten (M,FP,KD), säger Magnus Ramstrand, KD, vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott. Insatser vi gjort för att energieffektivisera våra fastigheter, investerat i vindkraft, har ett bra återvinningssystem etcetera samt ett eget energibolag SEAB som enbart har grön el och ett fastighetsbolag Sollentunahem som satsat på eldriven bilpool. Betydelsefullt är också att vi nu har en miljöstrateg anställd för att koordinera våra insatser. Vi drar åt samma håll i kommunen gentemot ett par uppsatta miljömål i den centrala styrningen av kommunen. Jag tror att detta fokus ligger bakom det glädjande besked som tidningen Miljöaktuellts årliga ranking visar.

2014 års bästa miljökommun är Malmö stad, följd av Eskilstuna kommun och Örebro kommun. Resultatet baseras på Miljöaktuellts enkät till kommunerna samt resultat från 7 andra källor: Gröna Bilister, Grön Flagg från Håll Sverige Rent, SKL Insikt, Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Ekomatcentrum samt nyckeltal från Kolada.

Mer information finns på http://www.kommunranking.se


En stark kommun blir starkare med vår budget

Vår gruppledare Magnus Ramstrand inledde kommunens budgetfullmäktige måndagen den 16 juni med att tala om Sollentuna som en av Sveriges bästa kommuner med låg skatt och god soliditet, nästa bästa företagsklimatet i landet, bra skolresultat och bra kultur- och fritidsutbud, med ett utmärkt kommunikationsläge – 15 minuter från Stockholms C och 20 minuter till Arlanda.

Gruppledarna för partierna i fullmäktige i Sollentuna. Fr v Anna-Lena Johansson, FP, Magnus Ramstrand, KD, Douglas Lithborn, M, Sture Pettersson, SP, Peter Godlund, MP, Anna Myrhed, C, Freddie Lundqvist, S, Barkat Hussein, V. Foto: Peter Holstad

Gruppledarna för partierna i fullmäktige i Sollentuna. Fr v Anna-Lena Johansson, FP, Magnus Ramstrand, KD, Douglas Lithborn, M, Sture Pettersson, SP, Peter Godlund, MP, Anna Myrhed, C, Freddie Lundqvist, S, Barkat Hussein, V. Foto: Peter Holstad

Magnus Ramstrand:
– Det är en förmån att tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet leda denna kommun. Det går bra för Sollentuna kommun, på tvärs mot den bild som den socialdemokratiskt ledda oppositionen försöker måla upp. Enligt Freddie Lundqvist är vi i majoriteten en trött majoritet. Inget kan vara mera fel. Det visar den budget vi lägger fram idag. Och vi klättrar på rankinglistorna nu senast på Svenskt näringslivs ranking över bästa företagsklimatet. Sollentuna tog en silverplats. På väg mot guldet.

Vidare talade Magnus Ramstrand om en bra ekonomi i kommunen.
– Vi har en av landets lägsta kommunalskatter, 18, 10 kronor. Det är bra. Valfrihet är att också att vi som invånare får mer pengar i våra egna plånböcker, utan att kommunen gör avkall på centrala kommunala angelägenheter inom kultur, fritid, infrastruktur, vård skola omsorg.

Vi kristdemokrater vill ta ansvar för en växande kommun. Många nya familjer vill flytta till vår kommun.
– Vi har som riktmärke att bygga 500 bostäder per år. Vi har god beredskap för att uppfylla denna kvot. Vi vill se en blandad bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och villor. Studentbostäder är en självklar del av vårt strategiska arbete med den närhet vi har till viktiga lärosäten både i Stockholm och Uppsala, sa Magnus Ramstrand.

Som vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott uppehöll sig Magnus Ramstrand en del vid miljöfrågorna.
– Buller och partiklar är föroreningar i många sollentunabors vardagsmiljöer som vi ser som stora utmaningar. Vi som kommun måste ta en aktivare roll exempelvis gentemot Trafikverket. Medfinansiering diskuteras just nu för att lösa ut segdragna insatser, som exempelvis bättre bullervallar. Nyligen har en analys av klimatpåverkan från vår egen kommunala verksamhet presenterats och blir föremål för analys och åtgärder.

Av den totala budgeten på drygt tre miljarder kronor, svarar barn- och ungdomsnämnden för halva den summan.
– Vi kristdemokrater vill fortsätta stärka insatser för att Sollentuna ska erbjuda Sveriges bästa skolor, sa Magnus Ramstrand. Vi har en mångfald av utförare att välja mellan. Det vill vi kristdemokrater slå vakt om. Valfriheten för elever och deras föräldrar är viktig.

Som ordförande i kultur och fritidsnämnden har Magnus Ramstrand under den här mandatperioden varit med och invigt en tillfällig friidrottshall, tre utegym, en boulehall, tagit första spadtaget till en regional friidrottshall, påbörjat arbetet med en ny idrottshall i Rotebro och en fullstor fotbollshall.
– En växande och aktiv kommun ställer krav på att kommunen kan leverera förutsättningar för ett hälsosamt liv. Jag menar att det har vi gjort och det tänker vi fortsätta göra. I det arbetet är civilsamhället med alla ideella ledare, ovärderligt. Vi vill göra deras arbete så enkelt som möjligt, sade Magnus Ramstrand.

– Till sist. Som ordförande i kommunstyrelsens brottsförebyggande råd ser jag hur viktig samverkan med olika aktörer är. I rådet möts kommunens brottsförebyggare, socialtjänsten, kommunstyrelsens arbetsutskott, polisen och brandkåren. Samverkan, samverkan och åter samverkan är nyckelord för att möta hotet från brottsligheten som letar sig ner i allt lägre åldrar, avslutade Magnus Ramstrand.


Sollentuna får 60 meters anläggning för backhoppning

Sollenkollen.

Sollentuna backhopparklubb har ett aktivt arbete för barn och ungdomar och har önskat en utbyggnad så att man också har en 60 meters backe för att kunna arrangera internationella tävlingar. Med en utbyggnad får Sollentuna kommun ytterligare en regional attraktion.

I majoritetens förslag till budget för år 2015 har vi tagit höjd för att kunna färdigställa hoppbacken vid Väsjön, Sollenkollen.

Magnus Ramstrand (KD)– Vi har redan i dag en av Stockholmregionens bästa skidanläggningar i Väsjöbacken, med slalombacke för allmänheten. Där tränar både vår egen och Täbys slalomklubb. Vi har stärkt backen med en så kallad Fun Park, där snowboardåkare får utmärkta träningsmöjligheter. Det visade inte minst senaste vinter-OS där en av de svenska toppåkarna som blev fyra, Sven Thorgren, har Väsjöbacken som sin träningsbacke. Nu kompletterar vi med att göra hoppbacken, som kallas Sollenkollen efter den norska förebilden Holmenkollen, mer komplett, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Stockholmsregionen är i framkant vad gäller utförsåkning. Nu tar Sollentuna kommun ett steg till att bli ännu bättre. Vi börjar nu utbyggnaden av bostadsområden kring Väsjön. I hela bostadsprojektet kommer 2 800 bostäder att rymmas. Den första etappen är kring Väsjön och gränsar således till Sollenkollen.

Carlos Romero (KD)– Det är bra att vi också färdigställer den här idrottsanläggningen. Det bidrar till att öka attraktionen i Väsjöprojektet, säger Carlos Romero (KD), ersättare i kommunstyrelsens plan- och exploateringsutskott.

 

 

För mer information:
Magnus Ramstrand
0739-15 21 41

Carlos Romero
070-487 68 51