• Vi gör om taxorna för idrottshallar och andra lokaler

  Sollentuna kommun har tagit fram en ny avgiftsmodell för idrottsanläggningar. Föreningar med verksamhet för personer över 65 år får sänkta hyror. Tanken är att kommunens subventioner främst ska gå till det lokala föreningslivet.

  – Vi behåller den låga taxan på 40 kr i timmen för föreningslivet som har ungdomsverksamhet, en taxa som vi haft i över 15 år nu. Däremot kommer vi att i princip följa konsumentprisindex och höja taxan i de fullstora hallarna till 50 kronor i timmen, sä...

 • Här är vår handlingsplan mot våldsbejakande extremism

  Sollentuna kommun har tagit fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Magnus Ramstrand och Sonia Lunnergård (KD) berättar om den i en artikel i Vi i Sollentuna.

  Så här skriver de i insändaren:

  Sollentuna tar hotet från våldsbejakande extremism på allvar

  Varje år växer det svenska språket med ord och begrepp som blir en samtidsspegel av vår tid. De senaste åren har vi tvingats lära oss vad ”våldsbejakande extremism” är. Det har blivit en kraft som gått frå...

 • Vi renoverar stall i Viby för att främja ridningen

  Nya lagkrav för hästhållning och ridverksamhet gör att anläggningen vid Sollentuna Ridklubb behöver renoveras och byggas ut. Sollentuna kommun tar över ridanläggningen med tillhörande stall för att påbörja renoveringen under 2016.

  – Hästsporten är stor i Sollentuna bland både barn och vuxna. Detta är en riktad satsning på unga tjejers fritid och jag är glad över att vi har kunnat hitta denna smidiga lösning för att säkra fortsatt verksamhet för Sollentuna Ridklubb, säger Magnus...

 • Främja och underlätta för dem som hjälper!

  Kristdemokraternas kommunalråd i Sollentuna Magnus Ramstrand skriver den här veckan i Vi i Sollentuna om att regeringen tar bort skatteavdraget för gåvor till ideella organisationer.

  Så här står det i insändaren:

  Främja och underlätta idealitet

  Terror och krig tvingar ständigt nya människor på flykt. De flesta lever i tältläger i grannländer. Andra riskerar livet på väg till Europa. Ideella organisationer bidrar med sjukvård och tak över huvudet för miljoner människor. B...