• Köping kan bli världens bästa att bo i

    Många nya på Kristdemokraternas kommunlista i Köping. Klicka på bilden så ser du de sex första.

    – Intresset för vår politik ökar och vi har många nya medlemmar.  Vår kommunvalsedel innehåller 36 namn, 19 kvinnor och 17 män.

    Vårt första namn är Anna-Carin Ragnarsson som till vardags jobbar som förskollärare. Den trötta äldreomsorgen i Köping måste få in ny energi i form av ökade valmöjligheter för brukarna och bättre arbetsförhållanden för personalen. Hon berättar att parti...