• Valborg på Stallbacken lockade stor publik

  Magnus Ramstrand nämnde i sitt vårtal på Stallbacken exempel på de insatser som kommer att göras inom Edsviksområdet under året. (Se hela talet på www.ramstrand.eu)

  – I år kommer kommunen att fortsätta förnyelse av Stallbacken och hela området i ett projekt som vi kallat Edsviksprojektet, sa han. I den utvecklingen är barnfamiljerna en viktig målgrupp. Hur ska området bli ännu mer attraktivt för dom?

  – En skaparverkstad för barn och en lekplats bakom MC Collection är...

 • Överby kvarn är i funktion

  I helgen var Överby kvarn, som förvaltas och sköts av Hembygdsföreningen, öppen. Man mal mjöl två gånger per år men den kan visas för intresserade om man bokar tid. Till och med en vigsel har förrättats vid kvarnen!

  – Det var intressant att möta det entusiastiska gäng som sköter om kvarnen. Jag vill verkligen uppmuntra dem och tacka för vad de gör för det hitoriskt kulturella i Sollentuna, säger Magnus Ramstrand.

  Det serverades fika och korv och många besökare kom till Öve...

 • Gör Sollentuna tryggt och snyggt

  Magnus Ramstrand kommer att finnas på Turebergs torg mellan kl 10.00-12.00 den 16 april.

  Först och främst vill vi förstås att du inte slänger papper och fimpar hur som helst. Det är till och med olagligt och du kan dömas till böter för nedskräpning.

  Vi vill att Sollentuna ska vara både trygg och snygg. Det måste vi tillsammans hjälpas åt med.

  En ostädad miljö skapar en otrygg stämning. Vi kan var och en göra något för att göra kommunen tryggare.

  Kom själv och ta gä...

 • Häggvik och Helenelund behöver en sydlig pendeltågsentré

  Sedan en längre tid har Sollentuna kommun agerat för att få SL och Trafikverket att ordna en sydlig pendeltågsentré till Häggviks station. Alliansen ser det som helt naturligt och mycket viktigt med tanke på den omfattande tillväxten av handel i södra Häggvik och att det finns mark i södra Häggvik som är planlagd för att bygga bostäder.

  Inom kort kommer kommunen, tillsammans med de större fastighetsägarna i södra Häggvik, att öka intensiteten ytterligare i kontakten med SL och Trafikve...

 • Nu satsar vi på Edsvik

  Edsviksområdet tillhör pärlorna i kommunen. Fullmäktige har gett en inriktning av att kommunen ska arbeta för att göra området mer tillgängligt och att fler hittar dit.

  – En viktig målgrupp är barnfamiljerna, säger Magnus Ramstrand, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Vi kommer att skapa en lekpark som också ska vara anpassad så att barn med funktionsnedsättning ska kunna leka där.

  Även seniorerna ska kunna använda den som en aktivitetsanläggning.

  – Vi ha...

 • Bostadsministern på besök i länet

  Bostadsminister Stefan Attefall var huvudtalare på ett seminarium för länets politiker om bostadssituationen i Stockholm.

  Attefall redogjorde för huvuddragen i regeringens bostadspolitik.

  1. En smidigare bostadsmarknad där ett nytt hyressättningssystem ger nya förutsättningar för allmännyttan. Och hyresrättens ställning utreds.

  2. Bättre förutsättningar för byggande. Den nya plan- och bygglagen sätter press bl a på att inte byggloven drar ut i tid. Utredning pågår om alla...

 • Ungdomar har svårt att nå politiker

  Över 70 procent av ungdomar anser att de har svårt eller mycket svårt att komma i kontakt med politiker, enligt en undersökning som vi fick redovisat när vi träffade Ungdomar mot rasism. Det är en oroväckande siffra som stämmer till eftertanke.

  – Särskilt oroväckande är det att så många ungdomar känner maktlöshet, säger Magnus Ramstrand.

  Vi i Sollentuna har Sollentuna ungdomsråd som är kopplat till kommunstyrelsen och som får administrativt stöd från barn och ungdomskansli...

 • Ordförandebyte för Kristdemokraterna i Sollentuna

  Kristdemokraterna kraftsamlar

  – Efter interna diskussioner om ledningen av vårt parti, står vi nu enade bakom Göran Hägglund. Och han har fått ett starkt mandat att arbeta för en förändring så att vi blir ett tydligare kristdemokratiskt parti, sade Malin Appelgren, distriktsordförande i Stockholms län för kristdemokraterna när hon talade på årsmötet för Kristdemokraterna i Sollentuna.

  Ett 20-tal medlemmar hade samlats till årsmötet. Malin Appelgren talade om en kraftsamling för d...