Höjd maxtaxa ger bra förskola

Stefan Löfven har nu meddelat att han vill minska barngruppernas storlek i förskolan. Det är en viktig fråga som Kristdemokraterna drivit länge och den fråga som enskilt skulle betyda mest för att höja kvalitén i förskolan. Men till skillnad från Löfven har vi finansieringen uträknad och klar.

Vi tycker nämligen att satsningen är så viktig att vi redan nu tydligt visar hur satsningen ska betalas. Vi vill tillåta kommuner, som har en konkret plan för hur de ska minska småbarnsgrupperna, att höja maxtaxan med 100 kronor för det första barnet, 67 kronor för andra barnet och 33 kronor för tredje barnet. För varje krona som föräldrar betalar i höjd maxtaxa bidrar kommunerna själva med en krona och staten med två. Det innebär 1,4 miljarder mer för att minska barngruppernas storlek.

Vi vet att många föräldrar är beredda att höja maxtaxan, om pengarna går till en tryggare barnomsorg. Höjningen sker heller inte för föräldrar med de minsta inkomsterna. En barnomsorgsplats är kraftigt subventionerad och kostar i realiteten över 100 000 kronor per år.

Oavsett om föräldrar väljer kommunal eller enskilt driven förskola, om de väljer dagbarnvårdare eller löser omsorgen själva ska de ha rätt till den subventionen. Vi har en plan för hur vårt förslag ska bli verklighet.

Frågan är hur Socialdemokraterna ska kunna minska barngruppernas storlek när de saknar finansiering och dessutom vill sänka åldern för allmän förskola till två år och låta barn till föräldralediga och arbetslösa ha rätt till förskola hela dagen. Förskolan är inte till för föräldrarna – den är till för barnen.


KD kräver att glasögonbidraget höjs

Barn med glasögon. Foto: Pixabay (Public domain)

I våras uppvaktade en optiker i Sollentuna Kristdemokraterna och berättade om han allt oftare fick kontakt med familjer där barnen behöver glasögon för att hänga med i skolan. En del tysta barn sitter på en lektion utan att se ordentligt, utan att hänga med. De kan få huvudvärkstablett för att de går med spänning hela dagen.

Varför gör ni politiker inte något åt detta, frågade han. Då var det glädjande att kunna berätta att vi Kristdemokrater har drivit på i landstinget för att återinföra ett glasögonbidrag. Barn som har hörselnedsättning får hjälp. Lika rimligt är det att barn med synsvårigheter får hjälp.

Sedan i våras kan barn i Sollentuna på nytt få bidrag för glasögon. På Kristdemokraternas initiativ har glasögonbidraget i vårt landsting kommit tillbaka, men vi vill mer. Det bidrag vi infört är en bra start och gör stor skillnad jämfört med när det inte fanns något bidrag. Men reformen är inte fullständig. Nu kan barn upp till nio års ålder få bidrag med 500 kronor. Kristdemokraterna vill som ett nästa steg fördubbla summan och se över åldersgränsen.

Barn behöver kunna se för att hänga med i skolan. Det är något som inte går över vid tio års ålder. Glasögonbidraget gör stor skillnad för de mest ekonomiskt utsatta familjerna och är en viktig del i att ge barn och unga goda uppväxtvillkor.

En mer jämlik hälso- och sjukvård står i fokus för Kristdemokraternas politik. Socialdemokraterna tog bort glasögonbidraget 2004, ett beslut som har drabbat många familjer. Lever man på små ekonomiska marginaler blir läget akut när ett barn plötsligt är i behov av nya glasögon. Ingen ska behöva välja bort livsviktiga hjälpmedel till sina barn av ekonomiska skäl.


Egen härd är guld värd

Bland de mest grundläggande behoven vi har som måste tillgodoses är att ha en bostad. Sollentuna är en attraktiv kommun och växer med över tusen nya invånare varje år. Kristdemokraterna vill bejaka denna utveckling och vi hälsar gärna nya invånare välkomna hit – vare sig de föds här eller kommer inflyttande.

Men vi vet samtidigt att det är en stor utmaning att bygga i takt med befolkningsökningen. Det senaste åren har vi fått se ett antal byggkranar resa sig över nejden men det räcker inte och vi är absolut inte nöjda.

För oss kristdemokrater är det viktigt att vi har en mångfald av bostäder – olika storlekar, olika upplåtelseformer och gärna även en spridning på standard med därtill hörande kostnad. Den bostadsform där det största utbudsunderskottet finns är hyresrätten. Jämfört med grannkommuner har det byggts mer hyresrätter i Sollentuna men det är långt ifrån tillräckligt.

För att underlätta för alla som söker en hyresrätt är det tre åtgärder vi vill prioritera. För det första ska kommunen höja sina ambitioner att det byggs fler hyresrätter. Det finns byggbar mark som inte hotar värdefulla grönområden – t ex i Silverdal, Väsjöstaden och Häggvik.

SollentunahemFör det andra bör kommunen använda tomträttsinstrumentet i större utsträckning för att stimulera byggandet av hyresrätter. Detta skulle möjliggöra en lägre kostnad för den enskilde hyresgästen jämfört med om marken säljs till högstbjudande. Självklart ska likställighet råda mellan Sollentunahem visavi privata fastighetsägare som bygger hyresrätter.

För det tredje bör Sollentunahem helt slopa kravet på att en ny hyresgäst ska ha motsvarande tre gånger hyran i nettoinkomst för att få ett kontrakt. Denna tröskel utestänger många från att efterfråga nybyggda hyresrätter. Låt den enskilde själv bestämma om man vill lägga större eller mindre andel av sin inkomst på hyran.


Nu finns Ditt Sollentuna nr 2 ute

Kreativa bullervaller, är det något för Sollentuna? undrar Magnus Ramstrand, vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

Kreativa bullervaller, är det något för Sollentuna? undrar Magnus Ramstrand, vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott.

Kristdemokraterna i Sollentuna producerar fyra nummer av Ditt Sollentuna inför valet i september. Kontakta oss på sollentuna@kristdemokraterna.se eller ramstrand@kristdemokraterna.se om du vill ha ett ex.
Trevlig sommar, önskar vi kristdemokrater i Sollentuna
På den här länken kan du se Ditt Sollentuna nr 2.

Kristdemokarterna_Sollentuna_nr2

Miljön blir bättre med mindre buller

Buller är ett växande folkhälsoproblem. I Sollentuna utsätts vi för ett ”bullerregn” i form av buller från både vägar, järnväg och flyg. Vi är en attraktiv kommun och vi lever i en attraktiv och expanderande region. Buller är ett fenomen som vi måste leva med men vi bör ännu bättre kunna anta utmaningar att skapa tystare miljöer.

Som vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott är jag tillsammans med övriga i majoriteten angelägen om att vi kommer fram med insatser som förbättrar miljön. Den tysta asfalten som ska testas i Rotebro är ett exempel. Hastighetsbegränsningen på E4 ett annat. Ett tredje är förhandlingar med Trafikverket om spårnära bullerskydd vid järnvägen mellan Silverdal och Helenelund.

Personligen är jag övertygad om att Trafikverket kan skapa bättre bullerskydd om bara viljan och prioriteringen görs rätt. Jag har inspirerats av vägbullervallar i andra delar av Europa (se fotomontaget där jag står vid en motorväg i Italien). Ljudabsorberande material finns av olika slag. Vi som kommun ska ställa krav på Trafikverket. Jag tycker vi som kommun kan vara med och samfinansiera lösningar som gör att Sollentuna får en bättre miljö.

Magnus Ramstrand, KD
Vice ordförande i kommunstyrelsens miljöutskott