• Rotebrohallen är invigd!

  Nu är Rotebrohallen invigd. Det är en mycket vacker hall där arkitekten betonar vikten av att en hall både är fylld av olika funktioner för de olika bollsporterna som ska använda hallen, men också är estetiskt tilltalande och höjer en hel kommundel.

  – Tack vare den nya Rotebrohallen har vi möjlighet att fylla en stor del av det behov som finns inom idrottsföreningarna. Men också skolans behov kommer vi att fylla med denna hall, säger Magnus Ramstrand, KD, ordförande i kul...

 • Sollentuna kartlägger stöd för flyktingar

  För att kartlägga vilka stödinsatser och aktiviteter som finns i kommunen bjöd Socialkontoret i Sollentuna in till ett möte med bland annat lokala frivilligföreningar och kyrkan.

  – Man brukar säga att ”ingen kan hjälpa alla, alla kan hjälpa någon och tillsammans kan vi hjälpa många”. Kommun och stat kan inte och ska inte göra allt, men det är viktigt att vi hittar bra samverkansformer med de ideella krafterna. Därför var detta möte viktigt och jag är glad över att alla inbjudna...

 • Så vill vi hantera flyktingsituationen

  <strong>Vilka åtgärder behövs för att hantera den flyktingsituation vi ser med allt fler som söker sig hit?</strong> Vi föreslår i vårt budgetalternativ ett nytt etableringsavdrag som innebär att en nyanländ under sina första fem år får möjlighet att tjäna upp till en halv miljon kronor skattefritt. Detta finansierar vi genom en sänkning av etableringsersättningen med 35 kronor per dag. Vi skapar med detta ökade incitament att skyndsamt komma i arbete, vilket inte minst behövs när...

 • Skattefri inkomst för unga o nyanlända

  – Vi ser hur unga tappar hoppet om att få ett jobb. Hur nyanlända välkomnas hit men inte in i någon arbetsgemenskap. Vi ser hur parallellsamhällen växer fram. Trösklarna in på arbetsmarknaden är för höga. Med vårt budgetförslag vill vi ge tillbaka tron på framtiden. Främja gemenskap. Våra budgetsatsningar kommer att sänka trösklarna till arbete och möjliggöra att fler går från utanförskap till arbete.

  Det säger partiordförande Ebba Busch Thor med anledning av att Kristdemokraterna pres...

 • Vi tar ungas psykiska ohälsa på allvar

  Ungdomars psykiska ohälsa är något vi Kristdemokrater ser med stort allvar på. Göran Hägglund lyfte ofta fram detta under sin partiledartid. Stressen både i skolan och hemmet och fritiden ökar och vi ser i enkäter att ungdomar i skolan mår sämre idag, särskilt gäller det flickor.

  I den budget Kristdemokraterna lägger fram i riksdagen, gör vi en särskild satsning på speciallärare. Vi ser en framtida brist på speciallärare varför Kristdemokraterna föreslår ett Speciallärarlyft där lärare...