Sollentuna ute och cyklar

bertcyklar

Sollentuna är den kommun i Stockholms län som satsar näst mest på cykling. 550 kronor per invånare och år gör att vi kvalar in på en andra plats jämfört med övriga Stockholmskommuner.

Exempel på satsningar som genom-förs i Sollentuna är nya cykelvägar på Danderydsvägen, Sollentunavägen, Turebergsleden och förbi Helenelunds station. Detta är några av flera prioriterade åtgärder som finns definierade i Sollentuna kommuns cykelplan.

– Målet är att dubbelt så många ska cykla år 2020 som idag. Därför gör kommunen en omfattande satsning på att bygga ett sammanhängande och tryggt cykelnät med hög standard och god service, säger Bert Christiansson (KD), ledamot i trafik- och fastighetsnämnden.


Tio år av trygghet

tryggtosnyggt

Det är tio år sedan ”Tryggt och Snyggt” drog igång i Sollentuna.

Tryggt och snyggt-arbetet är en del av kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det är ett samarbete mellan boende, föreningar, skolor, kommun, företag, polis, räddningstjänst med flera. Alla som vill bidra till att göra sitt närområde bättre och tryggare är välkomna.

Mätningar visar att den upplevda tryggheten har blivit bättre under dessa 10 år i kommunen, men det finns absolut utmaningar kvar att jobba med. Vill du som invånare vara med som frivillig så kan du kontakta kommunens kontaktcenter på tel 08-579 210 00 så lotsas du vidare.


”Regeringen lägger mer skatt på arbete och givmildhet”

Jakob Forssmed (KD)

Jakob Forssmed skräder inte orden när Sveriges budget kommer på tal. Desto gladare blir han av friidrottsträning på Sollentunavallen.

– Engagemanget i Turebergs friidrottsklubb kom väl med att vara pappa egentligen. Det är ett kul sätt att få barn att röra på sig och se dem utvecklas, samtidigt som det är en bra förening. I friidrott tränar killar och tjejer tillsammans och man tävlar mycket mot sig själv. Det gillar jag, säger Kristdemokraternas vice partiledare och ekonomisk-politiske talesperson.

Flyttlasset till Sollentuna gick 2008, strax efter att Jakob – i samband med regeringsskiftet 2006 – börjat som Kristdemokraternas statssekreterare på statsrådsberedningen. I dag är han 40 år, gift, har tre barn, och bor alltjämt i Tureberg.

– Vi har många vänner i Sollen-tuna. Det är en framåt kommun med stora möjligheter till rekreation och friluftsliv. Vi är på Järvafältet i stort sett varje vecka och jag älskar skridskoåkning på Norrviken vintertid.

För hans egen del blir det ett och annat träningspass. Målet är att springa 10 kilometer snabbare än 40 minuter, även om någon minut återstår att kapa. Pendlingen till jobbet i riksdagen sker med cykel eller till fots om årstiden tillåter. Och så handlar en del bitar av livspusslet om att vara tränare i klubben och kyrkligt engagemang. Den ideella sektorn är en av Kristdemokraternas skarpaste punkter när det gäller den rödgröna regeringens budgetförslag.

– Vi kristdemokrater drev igenom skatteavdraget på gåvor till hjälp-organisationer. Reformen har varit en succé, men samtidigt som flyktingkatastrofen drabbar människor i nöd höjer regeringen skatten för dem som vill hjälpa genom att ta bort avdraget. Det är obegripligt, säger Jakob Forssmed.

Kristdemokraterna kritiserar också andra delar av budgeten.

– Inte mindre än 80 procent av regeringens skattehöjningar slår direkt mot jobb och företagande. Stockholmsregionen drabbas särskilt. Det leder till en sämre utveckling på arbetsmarknaden. Det är företag som skapar arbetstillfällen, säger Jakob Forssmed.

Det som oroar honom mest är att fler unga enligt undersökningar har ångest och psykisk ohälsa än tidigare.

– Nu följer mobbningen med hem från skolan. Det sista som tränger sig in mellan huvud och kudde är inte alltid ”jag älskar dig” från föräldern utan kanske i stället ord av hat från mobilen. Politiken kan inte lösa allt för de här barnen. Men vi kan göra några saker, till exempel satsa på elevhälsan och vara tydligare om rätt och fel i skolan. Vi kan också ge stöd till de viktigaste som finns i barnens liv, nämligen deras föräldrar, säger Jakob Forssmed.


Ett extra rum i hjärtat

Sonia Lunnergård (KD)

Ingen har kunnat undgå att vår värld har drabbats av en flyktingström som vi inte sett maken till sedan andra världskriget. Miljoner är på flykt undan krig och terror. En del kommer till Sollentuna.

Sonia Lunnergård, ordförande i Socialnämnden. Vad gör kommunen?
– Vi har avtal med Migrationsverket att ta emot 30 unga. Vi har tagit emot fler p g a rådande läge. Vi har också avtal om att ta emot 84 nyanlända flyktingar med permanent uppehållstillstånd.

Är detta en lagom nivå?
– Jag tror inte att det finns någon som kan säga en exakt siffra. Men Sollentuna är inte fullt och vi ska känna glädje över att vi lever i ett land med fred och att vi har mat så det räcker.

Det finns människor som är rädda för att risken för terror och jihadism ökar. Vad säger du om en sådan risk?
– Där tycker jag att Angela Merkel, tysk kristdemokrat och förbundskansler, är väldigt klok när hon säger: ”Rädsla är en dålig rådgivare. Istället för att frukta att islamska flyktingar skulle leda till islamisering borde tyska kristna bekänna och praktisera sin egen tro.” Detta är något som alla människor av en god vilja kan ta till sig och försöka leva efter.

Andra känner att de gärna vill bidra på något sätt. Vad kan man göra?
– Det civila samhället är oerhört viktigt. Det offentliga varken kan eller ska göra allt. Kommunen har samlat information på en särskild webbsida. Jag gillar vad min partiledare Ebba Busch Thor säger:”Alla kan hjälpa någon. Och tillsammans kan vi hjälpa många.”.


Turismen i vår region ska stärkas

Edsviken

Sollentuna är en del av en region som lockar flest utländska turister i landet. Nu ska vi satsa mer på att locka besökare till huvudstadsregionen. Det står klart efter att SKL, Sveriges kommuner och landstings, kongress nyligen beslutade att Kristdemokraternas förslag ska bli verklighet.

Turismen och besöksnäringen har på ett par decennier utvecklats från att uppfattas som en marginell verksamhet till att bli en basnäring. Nu tänker vi kristdemokrater ta fram en rad förslag för hur besöksnäringen kan växa i Stockholms län.

Till exempel har Sollentuna stor potential att öka sin andel av besöksnäringen. Jag tänker särskilt på Edsviksområdet med sin kulturella särprägel med slottet, MC-museet och konsthallen. Väsjöbacken är en fritidsmagnet med ungefär en kvarts miljon besökare varje år. Sollentunavallen, Norrvikens sjöisbana och Järvafältet är andra stora attraktioner. Detta ska vi förädla och utveckla.

Som politiskt ansvarig för turistfrågorna i Sollentuna kommun är jag glad över att Kristdemokraterna fick med sig SKL-kongressen på att vi ska vässa turistnäringen och att man ser värdet av en utveckling inom detta område.

I september ökade antalet övernattningar av utländska besökare i Stockholms län med 25 procent. Nu ska kommunerna i länet och Stockholms läns landsting få stöd av SKL i att samarbeta för att utveckla besöksnäringen.

Vi vet att besöksnäringen siktar på att fördubbla sin omsättning till 2020. Målet går helt klart att genomföra och betyder i så fall många nya jobb och stor tillväxt för Stockholmsregionen.

Magnus Ramstrand (KD)
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden


Kenneth Gärdestad får Sollentunas kulturstipendium

Kenneth Gärdestad. Foto: Sollentuna kommun

Sollentunas stora kulturstipendium på 60 000 kronor går 2015 till Kenneth Gärdestad för hans arbete med, och förvaltande av, den nationella musikskatt som han och hans bror Ted Gärdestad har skapat. Kenneth Gärdestad skrev i princip samtliga texter till Ted Gärdestads låtar.

Sammanlagt delar Sollentuna kommun ut 130 000 kronor i stipendier och utmärkelser inom kultur- och fritidsområdet.

Magnus Ramstrand (KD)– Stipendiaterna visar på en imponerande bredd, kompetens och stort engagemang, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna.

Kenneth Gärdestad arbetar på flera sätt för att bevara brödernas musikskatt. Han har gett ut en bok och är en av initiativtagarna till Ted Gärdestad-stipendiet som delades ut första gången 1999.

Priset till unga idrottare tilldelas Susanna och Kristina Thurin för sina framgångar inom beachvolleyboll. Kristina och Susanna är 22 år och är rankade som näst bästa lag i Sverige. De har representerat Sollentuna volleyboll i 15 år. De tre senaste åren har fokus legat på bechvolleyboll. Sommaren 2015 kom de till final i fyra av sex deltävlingar på Swedish Beach Tour där Sveriges bästa spelare deltar. I somras spelade de också sitt första världstourkval i Kroatien.

Andra priser som delas ut i år:

Sofiapriset tilldelas Lennart Högman för sitt mångåriga ledarskap för föreningen Skönlitterära författarskapet Stockholm Nord och det sätt hans engagemang berikat Sollentuna kommun.

Olle Carlsson och Tomas Wetterlund uppmärksammas för sitt initiativ till Väsjöcrossen, ett gratisevent för hela familjen som arrangerats årligen från 2012. De får årets Premium till initiativtagare.

Stipendium till föreningsledare tilldelas Karin Runow, som sedan 1988 har varit en drivande sång och musikledare inom Svenska kyrkan i Sollentuna, samt Rickard Tuvesson, aktiv i Rotebro tennisklubb, som har startat tennis för särskoleelever i samarbete med Solna tennisklubb där han är tränare.

Byggnadsvårdsdiplomet tilldelas Björn och Birgitta Edman för föredömligt förvaltande av Villa Thorman.

Släkten Rudbecks stipendium tilldelas Göran Lager, som sedan början av 2000-talet har forskat kring avrättningsplatser i Sollentuna, vilka presenterades i boken Döden i skogen.


Tryggheten i våra kommundelar är central

I veckans Vi i Sollentuna skriver tidningen om ett möte i Edsberg om tryggheten i den kommundelen.
(Vi i Sollentuna)
– Vi tar oron efter skjutningar i Edsberg på stort allvar, samtidigt kan vi inte låta ett litet gäng kriminella skapa en bild av en otrygg del av Sollentuna, säger Magnus Ramstrand, kristdemokratiskt kommunalråd och ordförande i kommunens Brottsförebyggande råd.

Polisen har ett fokus på Edsberg o de kriminella grupperingarna. Tack vare ett tålamodsprövande arbete sitter ny ett par personer inom lås o bom.
– Idag är det betydligt lugnare, säger brottsförebyggande polisen Kurt Anlund.

Kommunens bevakningsföretag Nokas har också intensifierat sin närvaro i bostadsområdet.
Ett 50-tal personer hade mött upp till Hyresgästföreningens Café Rosa Park. Studieförbundet ABF var medarrangör.