• Trygghetsinsatser i Edsberg 2021

   

  https://www.facebook.com/kristdemokraterna.sollentuna/videos/1338630623278909/

  Edsberg är ett område där de flesta trivs. Men i dialog uttrycker fler att det under senare tid blivit mer otryggt. Därför har vi under år 2021 visat handlingskraft och vidtagit en rad åtgärder för att stärka trygghetsarbetet i kommundelen. Åtgärderna är av såväl förebyggande som reaktiv karaktär. För att nämna några:

  Mobila ordningsvakter främst koncentrerat till Edsbergs Torg Permanenta ...
 • Årsmötet spikar kommunvalsedel 2022

  Den 7 februari hade Kristdemokraterna i Sollentuna årsmöte. Årsmötet inleddes med ett inspirerande tal av vårdutvecklingsregionrådet Désirée Pethrus. Kristdemokraternas kommunalråd i Solna, Samuel Klippfalk, var mötesordförande och skötte detta med bravur. Efter grundläggande arbete av nomineringskommittén kunde årsmötet fastslå Kristdemokraterna i Sollentunas valsedel bestående av såväl gamla som nya medlemmar, en lista som bildar ett starkt lag. Listan toppas av Thomas Nyman, Towe Ireblad,...
 • Krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

  Hedersrelaterat våld och förtryck kommer aldrig accepteras i Sollentuna. På Kristdemokraternas initiativ antog därför utbildningsnämnden torsdag den 28 oktober ett direktiv om att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Direktivet ger utbildningskontoret i uppdrag att utreda hur kunskaperna om hedersrelaterat våld och förtryck ska förbättras bland all skolpersonal med återrapportering i mars 2022, samt att framta ett förslag till handlingsplan. Skolpersonalen, som träffar un...
 • Invigning av ny fritidsgård i Tureberg

  I fredags 8 oktober invigdes Turebergsgården, en ny fritidsgård i Tureberg för barn och unga i åldern 13 till 17 år. Under två års tid har kultur- och fritidskontoret arbetat med projektet att öppna Turebergsgården och i fredags kunde dörrarna öppna. Thomas Nyman, kristdemokraternas kommunalråd tillika ordförande i kultur- och fritidsnämnden talade under invigningen och klippte bandet.

  Vi kristdemokrater kommer fortsätta driva på för mer investeringar i fritidsaktiviteter och idrott. S...

 • Dina KD-politiker kommer 
att jobba hårt för Ditt bästa

  Inflytandet ökar för KD

  Magnus 
Ramstrand Kommunalråd, 
Gruppledare, KD 
Sollentuna

  Vi har avslutat förhandlingarna mellan Allianspartierna i Sollentuna 
– Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet. KD fortsätter alltså i ledningen för kommunen med målsättning att driva en politik som lever upp till vår devis i valrörelsen: KD är barnens, familjens och de äldres parti.

  Vi är glada för att i förhandlingar med Allianspartierna fått följande framstående position...

 • KD riktar satsningarna till Dig och Din familj

  KD står för de mjuka och personliga frågorna. Ju fler väljare som lägger sin röst på KD, desto mer inflytande får vi. Vid förra valet tog drygt 3000 väljare i Sollentuna en kristdemokratisk valsedel. Ge oss ditt stöd i valet den 9 september som en hjälp till självhjälp.

  Magnus Ramstrand, KDs kommunalråd, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Brottsförebyggande rådet, har varit med i ledningen för kommunen under åtta år.

  – Det är enormt inspirerande att se hur Sollentuna ut...

 • Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna

  Det är mycket som ska stämma för att vi ska få ihop livspusslet i en stressig vardag. Här i vår kommun Sollentuna gör KD en avgörande insats för att göra livet och vardagen betydligt tryggare och enklare för oss alla – barnfamiljer, ungdomar, människor i arbetslivet och äldre.

  – Vi fick starkt stöd från Sollentunaborna redan förra valet och har hunnit genomföra en hel del, säger kommunalrådet Magnus Ramstrand (KD).

  KD vill stärka valmöjligheter som spänner över alla generationsg...

 • Skola i Fågelsångsparken

  Vi ska bygga en helt ny skola som ersätter nuvarande Töjnanskolan. Där kommer vi också att bygga en fullstor idrottshall. Både skola och idrottshall behövs när de centrala delarna av kommunen växer.  Under tiden den nya skolan byggs behöver vi plats för en tillfällig skola.

  Vi tycker, efter att letat med ljus och lykta, att den bästa platsen är västra delen av Fågelsångsparken. Vi förstår att det här beslutet har inneburit en frustration för många. En demokrati består av aktiva medlemm...

 • En ny stadsdel i Väsjön växer fram

  Många intresserade byggherrar när marken i Väsjö torg ska säljas.

  Ett 70-tal intresserade byggherrar, arkitekter och investerare fanns på plats när vi i kommunen presenterade den mark i nya stadsdelen Väsjön som ska säljas. Närheten till natur och friluftsliv med slalombacken Väsjöbacken, sportfältet med fotbollsplaner och tennishall, skidspår och joggingspår i naturskyddsområde och mycket mer skapar ett mervärde till Väsjön. Tillsam...

 • Jakob Forssmed kliver in som partiledare

  Sollentunabon Jakob Forssmed blir under Ebba Busch Thors föräldraledighet, partiledare för Kristdemokraterna.

  – Tanken är att jag sköter det dagliga. Ebba kommer att vara med i en större tv-debatt under våren, hon deltar i våra kommundagar i april och vi har regelbunden kontakt, berättar Jakob Forssmed .

  Det är Jakob Forssmeds andra inhopp som partiledare. I en intervju i tidningen Dagen berättar han om sina erfarenheter av att förhandla inom alliansen, om oppositionsrollen och ...