Se över regionens materialhantering

En översyn över regionens materialhantering kan spara stora pengar, frigöra lokalutrymmen och minska personalens arbetsbelastning.

  • Genomför en översyn över materialhanteringen
  • I en översyn ska även vårdserviceteam tas med.
  • Säkra att det finns ett rimligt stort beredskapslager

Sollefteå sjukhus behövs

Sollefteå sjukhus behövs för en jämlik vård i hela länet.

  • En entreprenör som tar över Sollefteå sjukhus säkrar dess framtid
  • Jämlik vård i hela länet kräver att BB i Sollefteå öppnas
Foto: Henrik Sendelbach

Inför personcentrerad vård

Personcentrerad vård ger en sammanhållen, värdig och respektfull vård där vårdtagarna själva aktivt deltar i planering och genomförande av den egna vården. Det ger större trygghet, färre medicinska komplikationer och kortare vårdtid på sjukhus.

  • Personcentrerad vård ska successivt införas i regionens hälso- och sjukvård

Specialistvård