Se över regionens materialhantering

En översyn över regionens materialhantering kan spara stora pengar, frigöra lokalutrymmen och minska personalens arbetsbelastning.

 • Genomför en översyn över materialhanteringen
 • I en översyn ska även vårdserviceteam tas med.
 • Säkra att det finns ett rimligt stort beredskapslager

Sollefteå sjukhus behövs

Sollefteå sjukhus behövs för en jämlik vård i hela länet.

 • En entreprenör som tar över Sollefteå sjukhus säkrar dess framtid
 • Jämlik vård i hela länet kräver att BB i Sollefteå öppnas
Foto: Henrik Sendelbach

Inför personcentrerad vård

Personcentrerad vård ger en sammanhållen, värdig och respektfull vård där vårdtagarna själva aktivt deltar i planering och genomförande av den egna vården. Det ger större trygghet, färre medicinska komplikationer och kortare vårdtid på sjukhus.

 • Personcentrerad vård ska successivt införas i regionens hälso- och sjukvård

Specialistvård

  int(1121)
  int(1123)
  int(1115)
  int(1120)
  int(1119)
  int(1113)
  int(1124)