• Närvården i Härnösand avvecklas i smyg

  Det är med stor oro vi kristdemokrater ser att Närvården i Härnösand avvecklas i smyg.

  Avvecklingen av det forna sjukhuset i Härnösand har skett under lång tid. 1984 avvecklade BB i Härnösand sedan har det fortsatt. På 1990-talet försvann kirurgin, 2004 togs slutenvården bort och året därpå stängde akutmottagningen. Sedan 2010 sägs det inte längre att Härnösand är en del av länssjukhuset utan kallas rätt och slätt Närvården Härnösand.

  Den här mandatperioden har det fortsatt. 2016 lade S-MP-majoriteten ner rehabiliteringsmedicin och 2019 stängde kardiologin – ”temporärt” enligt beslutet. Någon politisk behandling av neddragningarna är nu inte längre aktuell. Enligt majoritetsföreträdare i en interpellationsdebatt är det visst okej att tjänstemän fattar sådana här beslut bara man använder ordet temporär. Att det saknas en plan för hur och när man kan öppna igen spelar ingen roll. Fel tycker vi kristdemokrater!

  Det är klart att sådana här förändringar ska fram i ljuset och vara ett politiskt beslut, allra helst om man inte har gjort en plan för hur och när man kan öppna upp verksamheten igen. Allt går åt fel håll nu. Vi oroas över att de sista resterna av det forna sjukhuset stängs. Det här är vår protest och vi hoppas fler följer efter!

  Kristdemokraternas regiongrupp


  Bilden överst: Närvård Härnösand, södra entrén. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).

  <!–Artikeln har även publicerats i Tidningen Ångermanland (både papperstidningen och på allehanda.se) den 27 februari 2020,


  Primärvård · Specialistvård | akutsjukhus · BB · Bo Grafström · Henrik Sendelbach · Joachim Jonsson · kardiologi · Michal Zakolski · Mona Hammarstedt · nedläggning · Närvården Härnösand · rehabilitering · slutenvard