• Förlossningen, BB och barnavdelningen i Örnsköldsvik stänger i åtta dagar

  Den 5 april gick RVN ut med följande information.

  ”Just nu finns inte tillräckligt med barnläkare i tjänst på sjukhuset i Örnsköldsvik. Det innebär att förlossning, BB och barnavdelningen håller stängt från lördag 8 april klockan 21.00 till måndag 17 april klockan 07.00.”

  Anledningen till detta beskrevs enligt nedan:

  ”Sjukskrivningar och tjänstledigheter har gjort att läget på barnkliniken i Örnsköldsvik under en tid varit hårt ansträngt. För att upprätthålla patientsäkerheten för nyfödda barn krävs tillgång till barnläkare dygnet runt och det är därför förlossningen nu måste stänga under en period.

  – Vi räknar med att ha en bättre situation om en dryg vecka då vi har hyrpersonal som kan komma in. Då kan vi hålla barnavdelningen öppen och även fylla jourlinjerna så att förlossningen kan vara öppen som vanligt, säger Anne Thelander, verksamhetschef barn- och ungdomsmedicin.”

  Mot bakgrund av denna information frågar vi kristdemokrater regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund:

  • Finns det någon analys på hur denna situation uppkommit?
  • Har man varit medveten om att läget varit ansträngt en längre tid och i så fall, vilka åtgärder har man vidtagit?
  • Om det handlar om en dålig arbetsmiljö undrar vi hur man jobbat med arbetsmiljön fram till nu?
  • Hur tänker man jobba framåt med arbetsmiljön och kompetensförsörjning för att förhindra att liknande situation inträffar igen?

  Maria Borgehammar ledamot i regionfullmäktige för KD

  Ovanstående är en interpellation ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


  Barn och unga · Specialistvård | arbetsmiljö · BB · förlossning · interpellation · kompetensförsörjning · Maria Borgehammar