• ENDA partiet som enhälligt stått upp för Sollefteå sjukhus

  Kristdemokraterna är det ENDA partiet som enhälligt stått upp för Sollefteå sjukhus!

  Hur har KD och andra partier röstat när det gäller nedläggningarna?

  Akuta ortopedin i Sollefteå

  KRISTDEMOKRATERNA var det enda parti som enhälligt var emot nedläggningen av den akuta ortopedin. Ledamöterna i S, MP, M, C och L röstade för. Även 2 vänsterpartister röstade för en nedläggning. Samtliga ledamöter i SD avstod från att rösta.

  BB och kvinnosjukvården i Sollefteå

  KD, M och C och SD var de fyra partier som enhälligt röstade emot nedläggningen av BB och kvinnosjukvården i Sollefteå. För nedläggning röstade S och MP:s ledamöter samt 2 ledamöter i Vänsterpartiet och 1 i Liberalerna. Avstod gjorde 2 socialdemokrater.

  Rehabiliteringsmedicinska verksamheten i Härnösand

  KRISTDEMOKRATERNA var vi det enda parti som enhälligt röstade emot försämringen. S, MP, L och SD:s ledamöter röstade för flytten till Sundsvall. Även 2 vänsterpartister, 5 moderater och 3 centerpartister röstade för en flytt/nedläggning.

  Vi lovar inte allt till alla, men kommer att göra allt för att hålla det vi faktiskt lovar. Vi prioriterar vården, de äldre och tryggheten.

  Vårt välfärdslöfte till länets invånare:

  Man skapar inte ekonomi genom att slå sönder fungerande verksamheter och sen ta in stafetter när personalen flyr. En långsiktigt hållbar ekonomi skapar vi med tre akutsjukhus som har en god arbetsmiljö där man samverkar väl mellan enheter och sjukhusen för länets bästa.

  • förbättrad intern och extern dialog
  • lokalt ledarskap inom länsverksamheterna
  • en ny personalpolitik
  • personcentrerad vård inom hälso- och sjukvården
  • stopp för för den nu förda centraliseringspolitiken
  • inför vårdserviceteam
  • återöppna BB och kvinnosjukvården i Sollefteå
  • nationellt vill vi
   • införa ett nationellt mål för förlossningsvården – varje gravid kvinna ska vara trygg med att det finns en tillgänglig barnmorska
   • att landstingens ansvar för sjukhusvården ska avskaffas – låt staten ta över styrningen

  Bilden överst: Sollefteå sjukhus sett från Hallstaberget av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0)


  Bilden överst: Sollefteå sjukhus sett från Hallstaberget. Foto av Henrik Sendelbach (CC-BY-SA 4.0).


  Specialistvård | BB · centralisering · Härnösand · kvinnosjukvård · medmänsklighet · personcentrerad vård · rehabilitering · Sollefteå sjukhus · val 2018 · vårdserviceteam