• Sollefteå sjukhus ett steg närmre att bli ett ”primärvårdssjukhus”

  Foto: Henrik Sendelbach

  En majoritet bestående av Socialdemokrater, moderater och liberaler röstade idag för att ta Sollefteå sjukhus ett steg närmre att bli ett ”primärvårdssjukhus”. Även Centerpartiet uttryckte sitt bifall i talarstolen och i en protokollsanteckning men när det kom till votering valde partiets ledamöter att avstå från att rösta.

  Ärendet återremitterades så sent som i juni. Inte en enda av de punkter som togs med i återremissen har följdes upp. Riskanalyser, arbetsmiljöanalyser saknas fortfarande och det är oklart vad den ”samhandlingsmodell” som beskrivs i underlaget innebär. Trots alla oklarheter och kritik från fackliga organisationer och personal tyckte ändå fyra partier att det var okej med förslaget att reducera antalet vårdplatser på kardiologiavdelningen och strokeavdelningen med 25 %.

  Grundläggande måste vara att patienternas behov, trygghet och säkerhet ska styra antalet vårdplatser, inte regionens ekonomi. Utifrån detta röstade Kristdemokraternas ledamöter nej till förslaget.

  Det är långa avstånd i länet och hade man haft ett helhetsperspektiv på besparingarna så hade man insett att förslagen inte sparar några pengar. Med beslutet kommer ökade transporter och med de sämre patientsäkerhet.


  Specialistvård | geriatrik · helhetsperspektiv · kardiologi · samhandlingsmodell · Sollefteå sjukhus · vårdplatser