• Kostnaden för svenskt ambulansflyg

  2015 beslutade dåvarande landstingsfullmäktige att säga ja till att vara med och starta Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA). KSA ska ha till uppgift att frakta organ och patienter. Förbundet fick godkänt att upphandla flygplan för max 600 miljoner kronor. Upphandlingarna har misslyckats flera gånger och istället för att köpa praktiska och bränslesnåla propellerflygplan blev det jetflygplan för 720 miljoner kronor.[1] Trots att det borde vara billigast och bäst att ha egen flygplanspersonal valde man att även upphandla denna.

  Starten har förstås låtit dröja på sig. Den ursprungliga planen med driftsstart under 2018 är sedan länge borta. Senaste budet är att första flygplanet kommer i maj i år med planen att verksamheten ska kunna dra igång i augusti. Först under 2022 ska verksamheten kommit upp i full drift.[2]

  Kommunalförbundets ledning har inte hanterat våra invånares skattemedel på ett bra sätt. Det här var inte det vi sa ja till 2015!

  Med dåligt genomförda upphandlingar och valet av dyra jetflygplan kan det inte annat än högre kostnader. Tyvärr har det har varit väldigt oklara besked så här långt.[3] Kristdemokraterna i Region Västernorrland är inte nöjda med hur frågan hanterats. Västernorrlands invånare måste nu få veta vad det kommer att kosta att vara med!

  Utifrån detta har jag följande frågor:

  1. Vad beräknas kostnaden bli för oss när verksamheten är i full gång?
  2. Hur står sig detta i jämförelse med nuvarande kostnad?
  3. Har eller kommer regionen göra något för att ställa ledningen i KSA till svars för hur man agerat?

  Häggsjö 6 april 2021

  Henrik Sendelbach
  Kristdemokraterna

  [1] Pierre Ragnehag. Regionernas nya flygbolag får kritik från politiker. SVT Nyheter Västernorrland. 2020-11-11. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/regionernas-nya-flygbolag-en-miljardaffar

  [2] Svenskt Ambulansflyg – sjukvård på vingar för Sveriges regioner. Svenskt Ambulansflyg. http://www.svenskt-ambulansflyg.se [hämtad 5 april 2021]

  [3] Pierre Ragnehag. Nya ambulansflyget – inget besked om kostnaden. 2020-11-11 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/regionernas-flygbolag-inget-besked-om-kostnaden


  Artikeln är en interpellation ställd till Regionstyrelsens ordförande.


  Ekonomi/skatterSpecialistvård | ambulans · ekonomi · Henik Sendelbach · interpellation · Svenskt Ambulansflyg